Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets personalansvarsnämnd åtalsanmäler medarbetare

Trafikverkets personalansvarsnämnd har beslutat att åtalsanmäla sexton medarbetare för skälig misstanke om mutbrott. Berörda medarbetare har tagit emot IT-produkter av olika slag i samband med utbildningstillfällen.

 Vi ska agera så att våra uppdragsgivare och omvärlden kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag objektivt, ansvarfullt och effektivt och i enlighet med våra värderingar. Därför tar vi den här typen av händelser på största allvar, säger Charlotta Lindmark, chefsjurist.

Trafikverket har gjort en undersökning av relationen mellan Trafikverket och utbildningsföretaget Labcenter i Sverige AB. Den visar att medarbetare på Trafikverket har tagit emot produkter, till exempel datorer, mobiltelefon och iPads i samband med utbildningstillfällen under perioden 2013-2016.

Enligt lagen om offentlig anställning ska Trafikverkets personalansvarsnämnd anmäla till polis/åklagare om det finns skälig misstanke om att medarbetare i sin anställning har begått ett mutbrott.

 Det har framkommit att ett flertal av de produkter som har tagits emot har använts i tjänsten på Trafikverket och därmed kommit till nytta för verksamheten. Men då det inte går att avfärda att medarbetarna har haft personlig vinning av de mottagna produkterna, har personalansvarsnämnden beslutat att lämna in en åtalsanmälan för misstanke om tagande av muta, alternativt förskingring eller olovligt förfogande. Ärendena kommer nu att överlämnas till polis/åklagare för utredning.

På Trafikverket finns ett program för etik och moral där vi systematiskt arbetar med tydlig information och kommunikation om Trafikverkets förhållningssätt, utbildning av chefer och medarbetare samt årliga riskanalyser och uppföljning av visslingar.

 Vi har en god grund att stå på, samtidigt som vi ser att diskussionen om risksituationer måste hållas levande. Vi har under hösten haft en längre utbildning för cirka 60 chefer inom aktuellt verksamhetsområde. Vi kommer dessutom att se över innehållet i våra löpande utbildningar både för nya och befintliga medarbetare, i syfte att alla skall känna sig trygga och förtrogna med hur man som medarbetare ska agera i olika risksituationer.