Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi stannade för säkerheten

Stand down är en branschgemensam manifestation för arbetsmiljö och säkerhet på våra arbetsplatser. I år stoppades arbetet på cirka 35 platser runt om i landet i 15 minuter för att ge tid för reflektion över säkerheten i vardagen.

Tystnaden sänkte sig i tunneln när arbetet avstannade. Inga borriggar lät, inga maskiner användes, till och med tunnelfläktarna var tysta, nerskruvade till ett minimum. Huvudarrangemanget för årets Stand down den 6 oktober hölls i E4 Förbifart Stockholm tunnlar i Vinsta.

Uppflugna på en plattform till en så kallad AMV-vagn pratade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, Magnus Höij, vd Svenska Teknik & Designföretagen samt Ulrika Dolietis, vd Håll nollan, om vikten av att hålla arbetet för en säkrare arbetsmiljö levande.

— Arbetsmiljö och säkerhet är den viktigaste frågan inom hela vår verksamhet på alla nivåer, och vi arbetar ständigt med förbättringar för att höja säkerheten på våra arbetsplatser. Alla ska komma hem med livet i behåll och utan allvarliga skador, sa Lena Erixon i det inledande talet.

Fredrik Björckebaum, vd för Implenia Sverige AB, påpekade i sitt tal att vi inte får glömma den psykosociala arbetsmiljön i vårt säkerhetsarbete. Den är minst lika viktig för en bra arbetsmiljö.

Rapportering av olyckor och tillbud var årets tema

Temat för i år var annars vikten av återrapportering. Vi arbetar tillsammans med branschen för att förbättra rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Rapporteringen är en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska fungera. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att de ofta rapporteras mycket långt efter att de inträffat. Det försvårar utredningarna, och det blir också svårare att arbeta för att sådana händelser inte ska inträffa igen.

— Stand down är en branschgemensam manifestation för arbetsmiljö- och säkerhet på våra arbetsplatser. I år har arbetet stoppats i 15 minuter på cirka 35 platser runt om i landet för att ge tid för reflektion över det allra viktigaste, säkerheten i vardagen, och att vi alla har ett ansvar för att förbättra den, sa Karin Rybäck, projektledare för Stand down.

Arbetet för att våra arbetsplatser ska vara säkra måste fortsätta vara vår enskilt viktigaste fråga. Tillsammans har vi ansvar för att alla kommer hem oskadda i dag, och alla andra arbetsdagar.