Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E6

Foto: Bert Leandersson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

E6:an genom världsarv får Trafikverkets arkitekturpris

Årets vinnare av Trafikverkets arkitekturpris är en åtta kilometer lång motorväg, mitt i Unescos världsarv Tanums hällristningar. Det är väg E6, sträckan Pålen-Tanumshede. Utmärkelsen delades ut igår på Sveriges Arkitekters årliga gala.

– Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften, säger Anna Lindell, ordförande i arkitekturprisets jury och strateg på Trafikverket. E6:ans stora kvalitet är enkelheten och de väl genomarbetade lösningarna. Helt enkelt god vägarkitektur som visar upp unika natur- och kulturvärden.

Foto: Joel Nilsson.

Priset ska uppmärksamma och inspirera infrastrukturbyggarna

Trafikverkets Arkitekturpris ges till infrastrukturanläggningar som präglas av god arkitektur, det vill säga anläggningar som är välfungerande, hållbara och vackra. Tävlingen sker vartannat år och omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. Såväl stora investeringsprojekt som mindre projekt kan vara med och tävla.

– Ett arkitekturpris som delas ut till infrastrukturanläggningar är något mycket speciellt. I Danmark har vi inget liknande pris – det är något vi kan lära oss av, säger Helle Juul, årets prisutdelare, arkitekt vid Juul& Frost i Köpenhamn. Priset uppmärksammar sambandet mellan god arkitektur och hög tillgänglighet i vardagsresandet.

Priset ska inspirera och lyfta fram förebilder för god arkitektur inom infrastruktursektorn.

– Att vi lyckades bygga en väg i ett världsarv, och dessutom få pris! Jag är glad och stolt, säger Håkan Wennerström, regionchef Väst på Trafikverket och beställare av anläggningen. Det hade aldrig varit möjligt utan vårt kärngäng som följde gestaltningsfrågorna genom hela projektet. Jag tänker på de fantastiska bergsskärningarna, klipporna vi tagit fram eller bara hur vägen följer landskapet. Det är vackert och ett föredömligt arbete av alla.

Vi samarbetar med Sveriges Arkitekter

Sedan 2015 samarbetar Trafikverket med Sveriges Arkitekter. Vi utser tillsammans en oberoende jury för priset. Enligt urvalskriterierna ska priset gå till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

God arkitektur främjar samhället

En del i Trafikverkets uppgift som samhällsutvecklare är att inspirera till och sträva efter att bygga anläggningar som ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna.

Infrastrukturanläggningar ska främja samhället genom att bidra till människors välbefinnande och genom sin utformning stödja goda och säkra beteenden i trafikmiljöer.

Fakta:

Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. De nominerade förslagen kan vara stora investeringsprojekt såväl som mindre projekt. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation.