Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny studie om hälso- och samhällsvinster med gång- och cykeltrafik

Om sex av tio resor i Örebro görs med gång- cykel eller kollektivtrafik blir den samhällsekonomiska vinsten 1,75 miljarder kronor jämfört med resandet i dag. Det visar en stor internationell forskningsstudie.

I dag sker omkring 46 procent av alla resor i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om stadens kommunala trafikmål uppnås och den siffran skulle öka till sex av tio skulle samhället göra en samhällsekonomisk vinst på 1,75 miljarder kronor.

Trafikverket är med och finansierar en stor internationell forskningsstudie om sambandet mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi. Studier har genomförts i sju europeiska städer: London, Rom, Wien, Zürich, Antwerpen, Barcelona och Örebro av forskare från de aktuella länderna. I Sverige ansvarar Trivector för den svenska delen av studien. 

Porträttbild av Sven Hunhammar. Fotograf Göran Fält

– Det är viktigt att vi får en tydligare bild av sambandet mellan planering av gång- och cykelbanor och vilka vinster vi kan se i samhällsekonomin, säger måldirektör Sven Hunhammar på Trafikverket.

Cirka 12 000 invånare i städerna har under två års tid svarat på återkommande enkäter. Frågorna har handlat om var invånarna bor och arbetar, hur de reser i vardagen och hur de upplever resorna. De har även svarat på frågor om sin fysiska aktivitet och om de har råkat ut för trafikolyckor, med mera. GPS har använts för att mäta färdvägar och några studiedeltagare har cyklat eller gått med en mätare på bröstet som mäter luftföroreningar.

150 minuters aktivitet i veckan minskar riskerna för flera sjukdomar

Forskning om fysisk aktivitet visar att 150 minuter i veckan minskar riskerna för att drabbas av hjärtinfarkt, stroke, diabetes typ 2, olika cancerformer, Alzheimer och andra sjukdomar som kan leda till förtida död.

Beräkningar som visar vinsterna av att människor lever längre har jämförts med kostnader för trafikolyckor, större exponering för förorenad luft och andra negativa faktorer vid ökad aktivitet utomhus.

Sammantaget visar beräkningarna att de positiva effekterna överväger och att det totala samhällsekonomiska resultatet ger betydande vinster. Ett hälsokonsekvensverktyg har tagits fram inom studien, som även använts för att uppdatera och komplettera världshälsoorganisationen WHO's Health Economic Assessment Tool, HEAT.