Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktligheten strax under 90 procent för tågtrafiken i oktober

Punktligheten för persontågen i oktober blev 89,4 procent. Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet en försämring med 0,8 procentenheter.

Punktligheten i oktober påverkades av bland annat gränskontrollerna vid Öresund, elanläggningsfel, upprustning av kontaktledningar på Södra Stambanan och obehöriga i spår.

Jämfört med årssnittet på punktligheten för 2016, som var 90,1 procent, så är punktlighetsresultatet för oktober också där något lägre, 0,7 procentenheter. Jämfört med samma månad föregående år så blev punktlighetsresultatet totalt för oktober 2017 dock något högre, +0,7 procentenheter.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade onsdag 11 oktober – punktlighetsresultatet denna dag blev 86,2 procent. Det som påverkade tågtrafiken och punktligheten mest negativt denna dag var de störningar vi hade i våra operativa IT-system på grund av en så kallad överbelastningsattack.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 14 oktober. Av de 2022 persontåg som gick denna dag ankom 1933 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 95,6 procent.

Av övriga händelser som påverkat punktligheten under oktober kan nämnas:

  • Elanläggningsfel på en omformarstation vid Olskroken / Göteborg 19-20 oktober.
  • Kontaktledningsupprustning på Södra Stambanan på sträckan Hässleholm – Lund 1-31 oktober.
  • Banarbeten / enkelspårsdrift på Västra stambanan på sträckan Alingsås – Algutsgården, 1-31 oktober.
  • Obehöriga i spår / personpåkörning vid Huddinge station, 12 oktober.
  • Kontaktledningsfel vid Sundbyberg / elfel på sträckan Tomteboda Övre – Kallhäll, 9-10 oktober.
  • Urspårning av ett godståg vid Ludvika station, 12 oktober.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Sedan oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.