Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Kejsarbäcken är en av de ombyggda mötesstationerna på Bergslagsbanan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trimmad Bergslagsbana kan avlasta Västra stambanan med tio tåg dagligen

Den upprustade sträckan Kil-Ställdalen på Bergslagsbanan avlastar övriga banor och öppnar för kapacitetsökning med upp till tio godståg per dygn samt tätare persontrafik.

Upprustning och fjärrblockering av 14 mil räls mellan Kil och Ställdalen inleddes 2014. Godsstråket väster om Vänern, Gävle-Göteborg, är nu ett alternativ till Västra stambanan. Även Värmlandsbanan avlastas. Planerade banarbeten förbättrar banans standard ytterligare, men i nuläget kan ytterligare tio tåg om dagen få plats.

– Nu ökar vi möjligheterna för tågoperatörer att välja banan väster om Vänern istället för den i dag hårt belastade Västra stambanan, säger Håkan Wennerström, regiondirektör Trafikverket.

Utöver införandet av fjärrblockering har nya mötesspår byggts och gamla byggts om, vilket gör att långa tåg kan mötas och köra om varandra på stationerna mellan Kil och Ställdalen. Fotgängare och cyklister har fått säkrare järnvägsövergångar.

– Vi har byggt sex nya mötesstationer, sett över plankorsningarna samt infört fjärrblockering för att öka kapaciteten för gods- och persontrafiken, säger projektledare Mark Jones på Trafikverket.

Investeringen ingår i en storsatsning på järnvägens tillförlitlighet, vilket bidrar till hållbar samhällsutveckling. Samhällsnyttan kan beräknas till omkring 100 miljoner.