Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Elvägar – en hållbar transportlösning

Den 29 november överlämnades Trafikverkets förslag till nationell färdplan för Elvägar till näringsdepartementet. Planen sträcker sig till och med 2022.

Färdplanen beskriver den forskning som bedrivits hittills och en omvärldsanalys kring vad vi idag vet om och kring olika lösningar för elvägar. Färdplanen rekommenderar vilka fortsatta utredningar och tester som behöver göras gällande marknad och finansiering, möjliga vägsträckor, tekniska lösningar etc. för att möjliggöra en etablering av elvägar.

Trafikverket föreslår också genomförandet av ytterligare en till två demonstratorer (vid sidan av E16 utanför Sandviken och väg 893 utanför Arlanda) samt en större elvägspilot för att komma närmare ett nyttogörande på allmän väg.

‒ Piloten ska omfatta hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera, säger Jan Pettersson, programchef för Program Elvägar. Vår bedömning är att det kan göras i ett första steg genom att projektera elväg på ett antal alternativa sträckor.

Färdplanen rekommenderar att sträckorna ska vara minst 20-30 km långa och tungt trafikerade. Flera olika presumtiva sträckor är identifierade men ytterligare inventering är nödvändig.