Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Test av ERTMS Regional på Västerdalsbanan

Denna nyhet är äldre än 6 månader

EU-bidrag till Hamnbanan i Göteborg och ERTMS

Inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket finns möjlighet att via Fonden för ett sammanlänkat Europa ansöka om medfinansiering för studier och byggande av transportinfrastruktur. Två av Trafikverkets ansökningar föreslås medfinansiering.

CEF (Connecting Europe Facility) är en viktig finansieringskälla i EU för att möjliggöra projekt som syftar till att genomföra riktlinjerna inom det Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). EU-kommissionen har idag presenterat vilka projektansökningar i årets första utlysning av CEF2017 Blending Call som föreslås för delfinansiering från EU.

Trafikverket skickade in sex ansökningar, varav fyra avsåg anläggningsprojekt inom järnväg och två projekt inom ERTMS. EU-kommissionen föreslår att två av dessa ansökningar ska beviljas medfinansiering från EU. Utbyggnad av järnvägsförbindelsen till dubbelspår till Göteborgs hamn föreslås få ett bidrag som uppgår till 36,4 miljoner euro, och bidrag till svenska fordonsägare för installation av ombordutrustning som krävs i och med införandet av ERTMS, 13,7 miljoner euro.

−Det är glädjande att Trafikverket och fordonsägarna har kunnat ro hem dessa bidrag. Det råder hård konkurrens om de EU-medel som finns att söka och kraven på ansökningarna och då särskilt kraven på samhällsekonomiska beräkningar har ökat betydligt under senare år, säger Per Olof Lingwall, nationell koordinator för CEF Transport.

Ansökningarna i utlysningen är villkorade av en lånefinansiering motsvarande bidraget.

I årets första utlysning av CEF2017 Blending Call, fanns totalt 1 000 miljoner euro tillgängliga att söka för olika transportprojekt. Den andra utlysningen pågår och sista ansökningsdag är den 12 april 2018. Närmare upplysningar om denna utlysning finns bl.a. på CEF-sekretariatets hemsida, som du hittar i länkarna nedan.