Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Punktligheten var 88,8 procent för tågtrafiken i november

Punktligheten för persontågen i november var 88,8 procent. Jämfört med föregående månad är resultatet en försämring med 0,6 procentenheter. Samtidigt är det 2,6 procentenheter bättre än utfallet för november 2016.

Punktligheten i november påverkades negativt av rälsbrott söder om Stockholm, elförsörjningsproblem i Göteborgstrakten samt flera enskilda händelser i Stockholms pendeltågstrafik.

Det är främst kortdistanstågen som har haft en lägre punktlighet under november. Långdistanstågens punktlighet är likvärdig medan medeldistanstågens blev 1,6 procentenheter bättre än oktober månad. Högst punktlighet för en enskild dag blev lördag 18 november då punktligheten för persontåg var 96,6 procent. Dagen med lägst punktlighet för månaden inföll onsdag 22 november då punktlighetsresultatet var 80,4 procent.

Händelser i Stockholmsregionen som påverkat punktlighetsresultatet

Under november har pendeltågen i Stockholmsregionen haft en relativt låg punktlighet. Det kan delvis förklaras med att det inträffade ovanligt många större enskilda händelser som påverkade tågtrafiken negativt. Här kan nämnas:

 • Växelfel i Älvsjö 1 november.
 • Obehöriga i spårområdet vid Älvsjö 8 november.
 • Obehöriga i spårområdet vid Årstaberg 11 november.
 • Problem med en skyddsport som gav signalfel vid Stockholm City 13-14 november.
 • Växelfel vid Älvsjö och enkelspårsdrift på grund av olycka, Tomteboda Övre – Stockholm City 21 november.
 • Nedriven kontaktledning och växelfel Häggvik – Rotebro 25 november.
 • Obehöriga i spårområdet/personpåkörning vid Huddinge 28 november.
 • Urspåring av ett pendeltåg vid Älvsjö station 30 november.

Övriga händelser som påverkade punktligheten negativt under november månad kan nämnas:

 • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 november.
 • Banarbeten med enkelspårsdrift på Västra stambanan sträckan Alingsås – Algutsgården 1-30 november.
 • Kontaktledningsupprustning på Södra stambanan sträckan Hässleholm – Lund 1-30 november.
 • Nedriven kontaktledning vid Lund på Södra stambanan 15 november.
 • Tekniska problem med Trafikverkets it-system 27 november.
 • Signalanläggningsfel vid Göteborg Central 28 november.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Sedan oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.