Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

TP SAMS består av ett tjugotal medlemsorganisationer, privata aktörer och myndigheter.

TP SAMS består av ett tjugotal medlemsorganisationer, privata aktörer och myndigheter.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket får en större samordnande roll inom det civila försvaret

Från nästa år kan projektet TP SAMS, som leds av Trafikverket, bli permanent. I kommande budgetproposition föreslås ett anslag om 40 miljoner kronor. Medel som ska bygga en ny trafikslagsövergripande beredskap inom transportsektorn.

TP SAMS har byggts upp sedan 2015 och samlar ett 20-tal myndigheter och branschorganisationer inom transportsektorn. Syftet är att förbättra samarbetet inför störningar med samhällspåverkan. Det har byggts upp sedan 2015 under ledning av Trafikverket.

Förbättrat samarbete ökar beredskapen

I kommande budgetproposition avsätts medel så att Trafikverket, som leder TP SAMS, kan bygga en permanent verksamhet. Vid ett möte med TP SAMS styrelse meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att avsikten är att säkerställa det fortsatta arbetet och även att nå en långsiktig finansiering. Tre myndigheter utöver Trafikverket är involverade i uppdraget, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Luftfartsverket, totalt är det ett tjugotal aktörer inklusive de privata.

Stärker transportsektorns förmåga

Tung trafik på väg i oskärpa

─ Den stora utmaningen för TP SAMS är att stärka transportsektorns förmåga att flytta personer och gods vid samhällsstörningar samt att skapa en helhetssyn inom transportsektorn. Om privata företag ska välja att delta i detta handlar det också om att bygga ett system för ekonomisk ersättning till dem, berättar Roland Sandelin, Trafikverkets projektledare.

Vid besöket uttryckte infrastrukturministern att han är mycket nöjd med etableringen av TP SAMS. Det är också en modell som kan vara ett gott exempel i andra sammanhang där myndigheter och privata aktörer behöver samverka.

Struktur för systematisk samverkan

Innan TP SAMS startade saknades en struktur för systematisk samverkan mellan myndigheter och privata aktörer inom transportsektorn kring frågor som är handlar om samhällssäkerhet och krisberedskap. Etableringen av TP SAMS bidrar till att samverkan mellan myndigheter och privata företag stärks och ökas inför och under störningar med samhällspåverkan.

Arbetet har hittills finansierats med statligt stöd via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Seminarier, studier och övningar som är till nytta för transportsektorns aktörer har arrangerats i den förberedande fasen.