Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket och MSB får regeringsuppdrag om kostnad och ansvar för en säker kommunikationslösning

Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska utreda kostnad, tidplan och ansvarsfördelning för en ny, säker, gemensam kommunikationslösning för aktörer med samhällsviktiga uppgifter.

Uppdraget ska utgå ifrån det förslag till kommunikationslösning som redovisades i Regeringskansliets utredning "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet" den 8 mars 2017. Myndigheterna ska även redovisa en lösning där Trafikverket har ansvar för att tillhandahålla lösningen och där MSB har ansvar att samordna aktörernas behov, att kravställa och utöva tillsyn.

- Polisen, räddningstjänsten, akutsjukvård och många fler aktörer behöver en gemensam lösning för att leda sin verksamhet och samverka med andra, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB. Det är även en viktig förutsättning för effektiv civil och militär samverkan, säger hon.

- Förslaget bygger på en gemensam lösning som på ett bra sätt både nyttjar befintlig statlig infrastruktur och bygger på samverkan med kommersiella operatör för till exempel roaming, säger Mathias Persson IT-direktör. På Trafikverket har vi redan idag en etablerad drift av egna nät, så erfarenhet och kunskap har vi.

De delar av uppdraget som rör ansvarsfördelning ska redovisas senast den 12 januari.

Frågor som rör kostnader och tidplan för utbyggnad ska redovisas senast den 1 mars.

Läs mer om tidigare uppdrag och utredningar om kommunikationslösningen.

Vilka aktörer berörs?

De aktörer som idag använder det nationella kommunikationssystemet Rakel är föreslagna användare av den nya kommunikationslösningen. Det är aktörer som har ansvar för allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Det är ett trettiotal centrala myndigheter som till exempel Polisen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Tullverket och Trafikverket. Det används även av länsstyrelser, kommuner, landsting och energibolag för bland annat krishantering och för funktioner med viktiga uppgifter vid samhällsstörningar. Den nya kommunikationslösningen ska komplettera och på sikt ersätta Rakel.

Rakel används dagligen av fler än 70.000 användare inom 550 organisationer.

Om Rakel