Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra miljoner till idéer för ökad trafiksäkerhet

Två gånger per år beviljar Trafikverket medel ur Skyltfonden och nu kan tretton nya projekt starta. Skyltfonden kompletterar de traditionella forskningsfonderna och Trafikverket strävar efter att resultaten snabbt ska komma trafikanterna till nytta.

Skyltfonden delar ut medel till idéer om vägtrafiksäkerhet. Höstens ansökningsprocess är klar och tretton nya projekt får dela på 4 041 000 kronor. Ansvariga för projekten är universitet, organisationer och företag. Det är olika projekt som alla ska öka trafiksäkerheten, bland annat inom:

  • akutvård i ambulansen med simulator för att träna ambulanspersonal
  • säkrare mönstring för skorna med målet att kunna säkerhetsklassa skosulor på ett liknande sätt som Euro NCAP gör för bilar
  • fotgängarsimulator i tredimensionell virtual reality
  • gångfartsgator – hur är gatorna "möblerade" och hur flödena påverkar dess funktion.

Trafiksäkerhet handlar om att rädda liv

Skyltfonden är ett sätt att styra mot Nollvisionen - att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det gäller för skyddade trafikanter som bilister och för alla oskyddade trafikanter som motorcyklister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter.

– Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi vill att resultaten ska vara användbara och tydliga för trafikanterna, säger Anita Ramstedt, Trafikverket, och ordförande i Skyltfondens beredningsgrupp. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år.

Trafikverkets stöder innovationer som ska göra det säkrare i vägtrafiken

Pengarna i Skyltfonden består av de avgifter som bilägare betalar för personliga fordonsskyltar. En skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav 5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande. Skyltfonden delar ut medel till olika trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna ska vara hos Trafikverket senast den 1 mars respektive den 1 oktober.

Ett tack till dig som har en personlig registeringsskylt (film på Youtube)

Läs mer om Skyltfonden