Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Stimulans i ny form av upphandling

Anna Lindell, strateg och landskapsarkitekt på Trafikverket, pratade om ämnet ”Innovationer för säker och aktiv mobilitet i smarta och hållbara tätorter” på Transportforum.

Anna Lindell. Foto: Elin Gårdestig

Vi har fått ett mandat på Trafikverket, ett regeringsuppdrag där vi ska hålla samman trafiksäkerhetsarbetet i Sverige för uppnå nollvisionen. Det innebär att vi ska verka för att morgondagens transportsystem ska vara trafiksäkert. Men det inkluderar även andra önskade kvalitéer såsom minskat buller, minskade partiklar och attraktivare miljöer för bättre samexistens mellan människor och fordon av olika slag. Hur ser tillgängligheten ut i ett hållbart transportsystem och vad är drivkrafterna? Vi vill driva på utvecklingen. Detta gör vi genom att stimulera marknaden till nya lösningar genom en förkommersiell upphandling som leder till visualiseringar, test och demonstrationer.

Trafikverket har planer på att genomföra en förkommersiell upphandling som skapar innovation för aktiv mobilitet i det hållbara samhället. Det inkluderar olika former av resande och alla typer av trafikanter.

 Lösningarna inriktar sig mot infrastruktur, fordon, trafikanter eller drift och underhåll. Vi håller öppet för olika målgrupper och användningsområden, allt från policy, till mobilitetstjänster, nya affärsmodeller är intressant och det kan också vara en kombination av ny teknik, utformning, beteendepåverkan. Geostaket är ett exempel på sådan lösning.

Tillgänglighet i hållbart samhälle definieras genom Trafikverkets mål för 2030 och vision för 2050. Det betyder att lösningarna ska vara attraktiva, säkra, trygga, tillgängliga i enlighet med målen i Agenda 2030.