Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket bidrar till hållbarhetsmål

Agenda 2030 är de 17 mål för en hållbar utveckling som FN antog 2015. Hur kan Trafikverket bidra till dessa mål i infrastruktur och transporter? Om det berättade gd Lena Erixon tillsammans med måldirektörerna Maria Krafft, Per Wenner och Sven Hunhammar.

- Vi har valt att fokusera på 11 av målen, där transportsystemet kan vara med och bidra. Vi ville hitta möjligheter att hantera flera mål mer integrerat. Det viktiga är att tidsätta och kvantifiera, så att det inte bara blir ord på papper. Och vi vill se vad Trafikverket kan bidra med konkret så att det landar i vår egen verksamhetsplanering, sa Lena Erixon.
Hon gav två konkreta exempel.

1) Hur Trafikverket kan bidra med att skapa trygghet för utsatta trafikantkategorier. Trafikverket kan där bidra med stationsvärdar, ordningsvakter, bättre belysning, kameraövervakning, slyröjning och samverkan med polis och andra myndigheter.
2) Ökad trafiksäkerhet i järnvägen, målet är att 50 procent färre ska dödas på spåren. Där bidrar Trafikverket med stängsling, pyramidmattor, kameraövervakning samt säkrare plankorsningar och perronger. Insatserna ser redan ut att ge resultat i olycksstatistiken för 2017 som Transportstyrelsen presenterade i dag, med 19 färre dödade under förra året spåren, jämfört med 2016.

Maria Kraft berättade om hur Trafikverket kan bidra till folkhälsan genom att stödja aktiv mobilitet genom att underlätta för gång, cykling och resande med kollektivtrafik.
- Att röra på sig är en mycket effektiv medicin för att förebygga många folksjukdomar. Trafikverket kan bidra genom att det blir mer attraktiv att gå och cyklar. Genom bättre underhåll och konkreta mål för att bygga mer cykelvägar. Ofta är cykelvägar ett kommunalt ansvar, men vi kan bidra till finansiering genom stadsmiljöavtalen, sa Maria Krafft.