Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket och MSB redovisar kostnad och tidplan för en säker kommunikationslösning

Trafikverket och MSB redovisar den 12 januari kostnader och tidplan för en säker, gemensam kommunikationslösning med Trafikverket som huvudman. Kommunikationslösningen ska användas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Redovisningen den 12 januari är ett resultat av det regeringsuppdrag som myndigheterna fick den 13 december 2017.

Myndigheterna redovisar en lösning där Trafikverket har ansvar för att tillhandahålla lösningen i sin helhet och där MSB har ansvar att samordna aktörernas behov, att kravställa och utöva tillsyn.

- Vi behöver snabbt få igång en utvecklad kommunikationslösning som stöder aktörerna i att effektivt hindra och hantera brott, olyckor och kriser, säger Nils Svartz, generaldirektör MSB. Den nya kommunikationslösningen ska möta de tillgänglighetskrav, säkerhetskrav och behov av kontroll som effektiv civil-militär samverkan inom totalförsvaret innebär.

- Med Trafikverket som huvudman för kommunikationslösningen kan vi tidigare än vad som förut föreslagits erbjuda datatjänster till aktörerna, säger Bo Netz, överdirektör Trafikverket. Vi har en etablerad operatörsroll av säkra system för samhällsviktig verksamhet och kan utnyttja befintlig infrastruktur vilket innebär att det finns potentiella synergivinster för staten om regeringen väljer att lägga ansvaret för kommunikationslösningen på Trafikverket.

Rapporten Redovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar finns att begära ut från diariet på Trafikverket och MSB. En sekretessbedömning görs innan rapporten lämnas ut.

Tidigare uppdrag och utredningar

Uppdraget ska utgå ifrån det förslag till kommunikationslösning som redovisades i Regeringskansliets utredning "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet" den 8 mars 2017.
Läs mer om tidigare regeringsuppdrag och utredningar här: www.msb.se/samhallsviktigkommunikation

Läs sammanfattningen här.