Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Wales drar världens säkraste vägar över Sverige

För att bygga världens säkraste vägar tittar Wales nu på Sverige och de djupstudier som Trafikverket genomför vid dödsolyckor i trafiken. - Vi är här för att lära oss så vi kan följa i era fotsteg, säger Dermot O´Leary från Wales ambulansverksamhet.

De svenska djupstudierna av dödsolyckor i trafiken startade med ett regeringsuppdrag 1997. Sedan dess har samtliga dödsolyckor djupanalyserats av olycksutredare på Trafikverket med kompetens inom bland annat fordonsteknik, vägutformning och trafikteknik. Men arbetet slutar inte med en rapport utan där tar en annan viktig del av arbetet över – djupstudiemötet.

- Åtta gånger om året träffar vi Rättsmedicinalverket, Volvo, räddningstjänst, polis med flera i Region Väst för att gå igenom de fall vi haft och dela erfarenheter, säger Joakim Elfving som leder djupstudieverksamheten på Trafikverket i Region Väst. Diskussionerna mynnar ofta ut i att några lokala åtgärder genomförs och ibland också någon nationell. Ett exempel är busshållplatser som står på varsin sida av en riksväg, och där olyckor uppkommit för att personer har genat. Sådant kan vi bygga bort.

Delade erfarenheter

Den walesiska delegationen bestod av kompetenser motsvarande de svenska mötesdeltagarna. Med representanter från ambulans, brandkår, polis och den Walesiska motsvarigheten till Trafikverket sneglar de nu på den svenska djupstudiemodellen och dess samarbetsmöten med målet att skapa några av världens säkraste vägar.

- Att kunna dela erfarenheter med de bästa i världen ger oss möjlighet till riktig förändring, säger polissergeant Chris Grey. Polisdistrikt i Wales har sedan länge samarbetat med varandra och partners, men när det gäller allvarliga olyckor är det viktigt att vi skapar ett nytt ingångssätt för att få bort dödsolyckorna från vårt land.

Möte mellan kollegor

Och möjlighet att dela erfarenheter fanns det. Förutom en beskrivning av Trafikverkets arbete vid djupstudier, den världsunika svenska forskningen kring suicid i transportsystemet och exempel på säkerhetsförbättrande åtgärder fick delegaterna också ett ostört möte med sina svenska kollegor för att verkligen kunna gå in på detaljer.

Ett prestigelöst samarbete

Under polisernas träff hann man till exempel gå igenom arbetsvillkor, teknisk utrustning och maxstraff vid trafikförseelser. Det senaste väckte stor uppståndelse i gruppen då det högsta tilldelade straffet de svenska poliserna kände till var på drygt två år medan walesarnas motsvarighet var 14 år. Det som poliserna Andy Broadhead och Chris Grey verkligen ville ta med sig hem till Wales var dock samarbetet mellan de svenska myndigheterna.

- Vi samarbetar redan med våra partners i Wales, men vi behöver göra det mer transparent och mer prestigelöst, säger polisinspektör Andy Broadhead.

- I Storbritannien vågar vi inte lyfta problem av oron att någon ska gå fyra år tillbaka i tiden och hitta en syndabock. Vi borde inte bry oss om sådant utan istället erkänna felet och åtgärda det, fyller polissergeant Chris Grey i.

Den walesiska delegationen besökte också Volvo Lastvagnar under sina två dagar i Göteborg. Där fick de en föreläsning om säkerhetstänk i fordonsutveckling och möjlighet att testköra några av Volvos nya lastbilsmodeller. 

Om djupstudier

En djupstudie är ett systematiskt arbetssätt för att kartlägga den händelsekedja som leder fram till den tragedi som en dödsolycka är. Kort efter att olyckan inträffat inleder Trafikverkets utredare en noggrann granskning av olycksplatsen. Man dokumenterar vägens utformning, fordonet och dess skick och man samlar in information från bland annat polis, räddningstjänst och Rättsmedicinalverket. Trafikverket hämtar in tidpunkter för larm, väderinformation och i vissa fall görs också intervjuer med anhöriga. Externa experter kan också kallas in i arbetet.

Utredarna dokumenterar sin del noggrant, men alla personuppgifter sekretesskyddas och förmedlas bara muntligt inom arbetsgruppen på Trafikverket. När analysen sedan ska rapporteras är alla uppgifter anonymiserade.

Uppgifterna som samlas in i samband med djupstudierna ligger till grund för den nationella statistik som vi tar fram och redovisar på resultatkonferensen varje vår. Här kan du läsa mer om förra årets resultatkonferens och ta del av analysrapporterna:
Resultatkonferens 2017

Om djupstudiemötet i väst

Rättsmedicinalverket, Volvo, kommun, räddningstjänst, polis och Trafikverkets utredare samlas ungefär åtta gånger per år för att gå igenom de dödsolyckor som inträffat sedan det senaste mötet. Med detaljkunskaper från allt från analyser av vägens beskaffenhet till beteendestudier och obduktionsrapporter från Rättsmedicinalverket kan man pussla ihop en tydlig bild av händelseförloppet. Mötena kan leda till lokala och nationella förändringar i transportsystemet, men kan också vara ett inspel till fordonsindustrin i deras strävan att utveckla säkrare fordon. Målet är nollvisionen.