Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på fingrar som håller i elkablar i olika färger.

Eklablar. Foto: Thomas Fahlander

Denna nyhet är äldre än 6 månader

KTH-studenter följer strömmen

Omformarstationen i Häggvik är Sveriges största omformarstation och en central del av elförsörjningen av Sveriges järnvägsanläggning. Följ KTH:s elkraftstudenter när de besöker anläggningen.

Studenterna går tredje året på elkraft- samt energin och miljöprogrammet med inriktning elkraft på KTH och kunde besöka omformarstationen i Häggvik de sista dagarna i december. Studiebesöket var en del av kursen eleffektsystem där studenter läser om synkronmaskiner, transformatorer och övriga elkomponenter som förekommer i Trafikverkets anläggning. Att besöket hamnade på just Häggviks omformarstation var ingen slump.

Från kraftnät till kontaktledning

Genom transformatorer, omformare eller omriktare och filter ska trefas 50 Hz omvandlas till enfas 16,7 Hz för att matas ut i kontaktledningssystemet. Omformarstationen i Häggvik är dessutom uppkopplad mot Järnvägens 132 kV högspänningsnät och hjälper under lågtrafik i Stockholmsområdet, tågtrafiken långt upp i norr. Därmed ger anläggningen en bra helhetsbild av kontaktledningssystemet och studenterna från KTH fick en unik möjlighet att se flera viktiga komponenter i drift.

Pålitliga omformare

I Häggvik finns både de nyaste omriktarna som bygger på multinivåteknik, och roterande omformare med gammal teknologi. Tekniken med roterande omformare satte en gång i tiden frekvensen för kontaktledningssystemet. När man slutade producera egen el för järnvägens kontaktledningssystem och istället valde att omforma kraftnätets 50 Hz ville man komma så nära det tidigare 15 Hz som möjligt. Det närmaste man kunde komma med roterande omformare var en tredjedel av 50 Hz eller 16,7 Hz. Trots en lägre verkningsgrad än modernare omriktare har den gamla tekniken fördelar som hög tillförlitlighet och god överbelastningsförmåga. Dessutom skiljer den roterande omformaren kontaktledningsnätet helt från kraftnätet och därigenom minimeras risken för att störningarna förs vidare.

Moderna multinivåomriktare

Såväl roterande omformare som statiska omriktare är viktiga delkomponenter av kontaktledningssystemet. De ska vara pålitliga och snabbt kunna startas för att kunna tillgodose effektbehovet. Eleverna från KTH fick möjlighet att se toppmoderna omriktare med multinivåteknologi. Likt den äldre mellanledsomriktaren kan den matas direkt med högspänd 50 Hz trefas och leverera 15 kV 16,7 Hz enfas. Men den har högre verkningsgrad och sparar utrymme då den inte behöver trefasfilter eller lika stort enfasfilter.

Filter

För att skapa mjuka sinuskurvor i den omformade 16,7 Hz spänningen behöver man filtrera bort övertoner. Övertoner ger förluster i anläggningen och kan i värsta fall skada den. Under studiebesöket kunde eleverna enkelt se att den nya typens multinivåomriktare gav mindre övertoner då deras filter med induktorer och kondensatorer är mindre.