Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktskarta som visar Ostlänken
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skavsta föreslås få station

Skavsta flygplats får en station på Ostlänken som placeras på en kort bibana till Nyköping. Det föreslår Trafikverket till regeringen. Lösningen ger bättre kapacitet för både höghastighets- och regionaltåg, än om stationen läggs på höghastighetsbanan.

Ostlänken Järna–Norrköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken ska trafikeras av både långväga höghastighetståg och regionaltåg. Skavsta flygplats och Nyköpings resecentrum ska kunna nås med regionaltåg.

Höghastighetsbanan planeras dras norr om Nyköping, där banan ska passera alldeles intill Skavsta flygplats. Trafikverket har utrett flera alternativ för hur regionaltågen kan köra in till Nyköping, på en lång eller kort bibana. Olika alternativ för den nya stationen vid Skavsta har också studerats. Valet har stått mellan att lägga Skavsta station på höghastighetsbanan, eller på en lång eller kort bibana in till Nyköping.

Trafikverkets samlade bedömning är att en station på en kort bibana ger utrymme för både fler höghastighetståg och regionaltåg på Ostlänken. Genom att regionaltågen stannar vid Skavsta på bibanan kan höghastighetstågen gå förbi på höghastighetsbanan utan att behöva stanna.

Om Skavsta station placeras på den korta bibanan kan fler tåg trafikera Nyköping och Skavsta. Dessutom kan samma tåg stanna på båda stationerna, det ger förutsättningar för en mer kostnadseffektiv tågtrafik. Lösningen med en station på bibanan gör också att det går att vända tåg på Skavsta station.

– En utbyggd höghastighetsjärnväg innebär den största infrastruktursatsningen i modern tid. Det innebär att vi behöver säkerställa nationella och regionala behov. För bästa möjliga kapacitet för både nationell och regional tågtrafik på höghastighetsjärnvägen bedömer Trafikverket att en station på Nyköpings bibana är den bästa lösningen, säger Einar Schuch, regiondirektör Trafikverket.

Skavsta station föreslås placeras på bibanan, på den södra sidan av höghastighetsbanan. Det ger ett något längre avstånd från tåget till flygterminalen, jämfört med om stationen skulle ligga på själva höghastighetsbanan.

Stationen föreslås få hissar och rulltrappor med höga kapacitet, för att kunna ta emot flygresenärer med mycket bagage. För att kompensera det längre avståndet kan en 300 meter lång väderskyddad gångbro anläggas till terminalen. På gångbron kan transportband ge ökad tillgänglighet och kortare bytestid.

I samband med projekteringen av höghastighetsbanan kommer Trafikverket även att se till att stationen i Skavsta kan kompletteras med ytterligare plattformar på huvudbanan, om det visar sig att det behövs.

Förslaget om en station vid Skavsta på en kort bibana ingår i den totala prövningen av tillåtligheten för Ostlänken som Trafikverket lämnade till regeringen den 31 januari. Det är nu regeringen som ska ta beslut i frågan.

Ostlänkens 15 mil långa höghastighetsjärnväg beräknas vara färdig mellan år 2033 och 2035.