Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snabbladdstolpar längs större vägar utreds

Vi utreder nu, på uppdrag av regeringen, hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas. Att ladda hemma och vid arbetsplatser är det centrala, men ett nätverk av snabbladdpunkter är en förutsättning för att fler ska våga välja elbil.

Riksdagens mål för transportsektorn är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030. Elektrifieringen av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå målet. Minskningen ska ske jämfört med 2010 års nivå och utsläpp från inrikes luftfart är exkluderade.

Trafikverket leder uppdraget om laddinfrastruktur längs större vägar som ska redovisas den 30 juni. En utgångspunkt i arbetet är trafikanternas beteende. Man stannar inte för att ladda, utan man passar på att ladda när man stannar av annan anledning – för att äta, handla eller ta en paus.

Samtidigt finns det ett stort intresse från externa aktörer att delta i arbetet och därför kommer dialoger att genomföras. Inom uppdraget sker också ett samarbete med Trafikverkets elvägsprojekt, framför allt när det gäller affärsmodeller.

Det finns medel avsatta för att uppdraget ska kunna fortsätta under 2019 och 2020, regeringen återkommer då med nytt uppdrag.