Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Spännhylsor den svaga länken hos vajerräcken

Hur länge håller vajerräcken och vad händer med konstruktionen och säkerheten när de blir påkörda. Det har studerats i två olika forskningsprojekt.

När 2+1 vägar började byggas i samband med att nollvisionen kom till, började vajerräcken installeras i stor utsträckning runt om i landet. Tidigare har kunskap saknats om hur upprepade kollisioner med fordon, korrosion och andra skador påverkar deras funktion. Det var en kunskapslucka som Hans Holmén, teknikspecialist på Underhåll ville fylla genom forskning.

– Vi har haft bra koll på vad som sätts ut, men inte lika klar bild över hur det ser ut 20 år senare, säger Hans Holmén.

Kan ställa högre krav på leverantörer

– Nya krav har också kommit med åren, och idag ska alla vägräcken vara CE-märkta. Det innebär att Trafikverket kan ställa högre krav på leverantören av utrustningen och skötselanvisningarna. Det är ändå viktigt att de gamla tidigare systemen uppfyller dagens krav på säkerhet och funktion, betonar Hans Holmén.

Vajrarna består av stål som är förzinkat för att skydda mot korrosion. Hypotesen var att vajrarna hade tappat sitt zinkskikt och delar av sin funktion efter 20 år, men prover från E6 vid Falkenberg och E4 norr om Sundsvall visade att själva stållinan inte var problemet. Den svaga länken var istället upprepade kollisioner och slutna spännhylsor som gick sönder. Hylsorna sitter i änden på linan antingen förankrade i jorden eller på stolpar och är till för att kunna spänna linan.

Inventeringar och simuleringar

Förutom de fysiska testerna fick en sommarjobbare inventera hela stomvägnätet och göra en förteckning över var slutna hylsor finns.

Forskningen fortsatte med ytterligare ett projekt där simuleringar har gjorts för att undersöka vad händer vid olika kollisioner om en eller två linor ligger ner, och om stolpar fattas eller lutar. Projektet har också tillfört kunskap åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om när och ur man ska hantera en spänd lina vid räddningsarbete efter en trafikolycka.

- Vi har fått en bättre bild av när och hur vajerräcken ska underhållas med de här två projekten, säger Hans Holmén.

Slutrapporterna heter "När behöver stållinan bytas ut" och "Hur säkra funktionen hos äldre linräckessystem?" De finns i länklistan nedan.