Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tre av fyra är positiva till trafiksäkerhetskameror

Sedan 2006 har drygt 1600 trafiksäkerhetskameror satts upp längs Sveriges vägar. Tre av fyra trafikanter är positiva till automatisk hastighetsövervakning och 250 nya trafiksäkerhetskameror etableras årligen.

År 2017 var 73 procent av de tillfrågade positiva till trafiksäkerhetskameror.* Trafiksäkerhetskamerornas syfte är att minska risken för olyckor och beräknas rädda cirka 20 liv per år. Hastighetsefterlevnaden vid kamerorna är 95 procent vilket även bidrar till att utsläpp av koldioxid och andra skadliga partiklar minskar, liksom bullret från trafiken.

- Sverige har en unikt hög acceptans och det beror på att vi ser kamerorna som en livräddare som placeras på vägar med hög medelhastighet och hög olycksrisk. Vår inställning är att människor vill göra rätt och vi ska hjälpa dem att göra det, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket.

Kvinnor är i högre utsträckning positiva än män till trafiksäkerhetskameror – mellan 75-85 procent av kvinnorna är positiva. Personer i åldern 55-84 år är också mer positiva till denna åtgärd än de som är yngre. De kommande åren kommer ytterligare 250 trafiksäkerhetskameror sättas upp per år i Sverige. Utbyggnaden av kamerorna sker framförallt på 70-80-90-vägar där medelhastigheten är hög och risken för olyckor är stor. Trafiksäkerhetskamerorna är ett bidrag i arbetet med Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

* Statistiken kommer från Trafikverkets Trafiksäkerhetsenkät 2017. Undersökningen omfattade ett urval av 6300 personer i åldrarna 16-84 år som väljs slumpmässigt från befolkningsregistret. Svarsfrekvensen var 51,6 procent. 73 procent av de som svarade instämde i påståendet att automatisk hastighetsövervakning med trafiksäkerhetskamera är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Rapporten med resultat från hela enkäten kommer att finnas i Trafikverkets webbutik inom några veckor.