Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Viltstängsel, eftersök och rutiner kan rädda örnar

Örnar trafikdödas i en allt större omfattning och problemet är som störst utmed järnvägen. De lockas helt enkelt till trafikdödade kadaver. Säkra passager, eftersök och rutiner kan rädda örnarna.

Örnarna dödas i trafiken eftersom de lockas till andra trafikdödade djurkadaver. För att komma åt problemet måste dels antalet andra påkörda djur minska i antal, dels måste tiden kortas då djur blir liggande i anslutning till väg och järnväg.

– Antalet ökar och den trenden måste vi bryta. Men det räcker inte med enbart viltstängsel. Djuren är inte olika oss själva. Om jag ska gå till affären och handla efter jobbet men möts av ett vägbygge, inte struntar jag väl i att gå och handla och vänder tillbaka till jobbet?

Det säger Anders Sjölund, nationell samordnare landskap på Planering, och vill se fler passagemöjligheter för både trafikanter och djur. Säkra passager är stängsel i kombination med faunapassager som kan vara planskilda eller i plan med viltvarning.

Kombination av insatser

– Det behövs en kombination av insatser som viltstängsel och djurpassager, eftersök och rutiner för att ta bort trafikdödade djur. För att vända olycksutvecklingen långsiktigt behövs en fortsatt kunskapsutveckling och samverkan om insatser för att åtgärderna ska sättas in på de mest utsatta platserna och få effekt.

Ett antal insatser är redan planerade för 2018. Förutom att viltstängsel ska sättas upp på utsatta platser ska det driftsättas en funktion för inrapportering av påkörning djur i systemet Opal.

– Detta kommer att generera bättre indata och bättre rapportering till polis om djurpåkörningar på järnväg. Införandet måste anpassas till utbildningsinsatsen som berör cirka 1 000 medarbetare. I och med bättre rapportering får vi bättre underlag och kan analysera vad som hänt och var det hänt.

Krav på att kadaver tas bort

Från och med 1 september 2018 skärps krav för kadaverrensning på väg i upphandlingar av entreprenadkontrakt för driftområden. Skärpningen innebär att rensning ska påbörjas 1 timme efter larm på vägklass 1 och inom 2 timmar på övriga vägar om det är trafikfarligt vilt. För det som räknas som icke trafikfarligt vilt ska rensning påbörjas inom 2 dygn. Där var det tidigare 10-15 dygn.

Du kan läsa mer om arbetet med att minska påkörningar av örnar på väg och järnväg i länken nedan.

Se också intervjun med Anders Sjölund här nedan.