Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Enklare att se hur väg och järnväg utvecklas

Vilka järnvägsstråk får ny räls? Vilka beläggningsjobb görs på E6 Malmö-Oslo? Trafikverkets genomförandeplan ger en konkret bild av hur transportsystemet utvecklas de kommande åren. Både företag och organisationer kan ha nytta av den i sin planering.

Genomförandeplanen 2018–2023 är ett nytt sätt att visa vilka investerings- och underhållsåtgärder som genomförs på medellång sikt. Den omfattar åtgärder som ligger i gällande långsiktiga planer: de 21 länsplanerna och den nationella planen för transportsystemet. Samtliga trafikslag finns med, men den stora delen handlar om järnvägsflöden och vägstråk.

Dokumentet beskriver dels vilka förbättringar som åtgärderna ger, dels hur trafiken påverkas under den tid de pågår. Det ska vara enkelt att se vad Trafikverket gör – och när.

Vägstråk och järnvägsflöden

För åtta järnvägsflöden och sex vägstråk presenteras de viktigaste åtgärderna med stöd av kartor och tabeller. För järnvägarna handlar det bland annat om spår- och rälsbyten, kontaktledningsupprustningar, förbigångsspår, dubbelspår och signalåtgärder. På vägsidan beskrivs beläggningsarbeten, brounderhåll, åtgärder för mötesfrihet, motorvägar, nya trafikplatser och trafiksäkerhetsåtgärder. Det går att se när åtgärderna ska påbörjas och när de ska vara färdiga. De stora satsningarna i och kring Stockholm och Göteborg beskrivs i separata avsnitt.

Beskriver konkret nytta

– Genomförandeplanen ger en samlad bild av vad som händer längs ett stråk – oavsett om det är investerings- eller underhållsåtgärder. Detta ger en väldigt konkret bild av vad som kommer att ske. Sedan försöker vi också beskriva nyttan – vilka effekter vi uppnår efter genomförandet, säger Martin Ullberg på Trafikverket.

Man kan ta satsningarna på väg 50 och 56 genom Örebro län, Västmanland och Södermanland som exempel. De ska resultera i att det blir smidigare att köra gods mellan norra och södra Sverige utan att passera Stockholm. Åtgärderna pågår fram till 2023 och blir klara före Förbifart Stockholm som beräknas bli klar 2026.

Bygger bort dåliga spår

På järnvägen är det än tydligare hur många åtgärder hänger ihop i långa kedjor. Det gör det svårt att beskriva effekten av enskilda åtgärder. När en flaskhals försvinner kvarstår kapacitetsproblem på en annan del av flödet. Men det går ändå att se att flexibiliteten för godstågen i flödet Stockholm–Hallsberg–Köpenhamn ökar när en etapp av dubbelspårsutbyggnaden Hallsberg–Degerön blir klar 2018-2019. På en mer generell nivå visar planen till exempel hur hastighetsnedsättningar till följd av dåligt spår kan halveras fram till 2021 jämfört med 2018.

Stöd för dialog

– Genomförandeplanen skapar förutsättningar för en bättre samplanering mellan investerings- och underhållsåtgärder. Inte minst blir planen ett stöd för dialogen mellan Trafikverket och andra aktörer, till exempel regioner och branschföreträdare, säger Martin Ullberg.

Genomförandeplanen är ett levande dokument som uppdateras i takt med att ny information om åtgärder kommer fram. I vår väntas beslut om en ny nationell plan för transportsystemet. Efter beslutet görs en större revidering av genomförandeplanen.

Utvalda vägstråk och järnvägsflöden i genomförandeplanen

Vägstråk:

 • E4 Haparanda–länsgräns Stockholm
 • E4 Helsingborg–länsgräns Gävleborg
 • E6 Malmö–Oslo
 • E18 Stockholm–Oslo
 • E20 Stockholm–Göteborg
 • Riksväg 40 Göteborg–Jönköping

Järnvägsflöden:

 • Köpenhamn–Hallsberg–Stockholm
 • Malmö–Oslo
 • Hallberg–Borlänge–Luleå/Narvik
 • Gävle–Borlänge–Kil–Göteborg
 • Göteborg–Stockholm
 • Stockholm–Oslo
 • Stockholm–Västerås–Örebro
 • Stockholm–Umeå