Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändrat uppdrag för Trafikverket nätkapacitetstjänster

En förändring i Trafikverkets uppdrag innebär att vi nu förändrar hur vi tillhandahåller elektroniska nätkapacitetstjänster. Enligt Regeringens direktiv för 2018 ska vi enbart erbjuda dessa tjänster i områden där det inte finns annan leverantör.

Trafikverket har under många år sålt elektroniska kapacitetstjänster till marknads aktörer.  I Riksrevisionens revisionsrapport ”Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet 2016” ombads Trafikverket att samråda med regeringen om syftet och inriktningen med vår försäljning på en marknad som idag har andra förutsättningar.

Bakgrunden är den utveckling som denna marknad gått igenom de senaste åren. Idag finns det många kommersiella nätaktörer och en fungerande mogen marknad med ökad konkurrens, lägre priser och minskad efterfrågan. Den statliga inriktningen är också att Trafikverket som statlig verksamhet inte bör konkurrera med kommersiella aktörer. Endast vid särskilda förutsättningar kan vi erbjuda våra tjänster.

Avvecklingen av tjänsterna kommer att ske successivt och i nära samråd med våra befintliga kunder.

För mer information: Maria Willborg. 010-125 71 79