Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Niclas Lamberg. Foto: Kenneth Hellman.

Personaldirektör Niclas Lamberg. Foto:Kenneth Hellman.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gott om jobbchanser i Trafikverket och i hela branschen

Trafikverket behöver upp till 3000 nya medarbetare de närmaste åren. Samtidigt behöver anläggningsbranschen för väg och järnväg tiotusentals nya årsarbetskrafter under nästa planperiod 2018-2029.

En färsk prognos visar att Trafikverket, inklusive resultatenheterna Förarprov och Färjerederiet, behöver cirka 2500-3000 nya medarbetare under perioden 2018-2020. Det är betydligt fler än tidigare år.

– Ungefär halva behovet beror på att Trafikverket får kraftigt höjda anslag och att vi är inne i ett omfattande teknikskifte. Dessa rekryteringar innebär alltså att antalet Trafikverksmedarbetare ökar. Andra hälften av behovet beror på pensionsavgångar och förväntad naturlig personalomsättning, säger Niclas Lamberg.

Vilken typ av kompetens efterfrågas?

– Det handlar främst om personer med tekniska kunskaper, it-kompetens och projektledare, men även andra yrkesgrupper.

Stora satsningar i nationell plan gör att hela branschen behöver ny arbetskraft

Det är inte bara Trafikverket som söker nya medarbetare. Hela anläggningsbranschen för väg och järnväg ropar efter arbetskraft, liksom övriga byggbranschen inklusive konsultbolag inom teknik, it, infrastruktur och installation. I det aktuella förslaget till nationell plan för transportsektorn finns satsningar som årligen kräver i genomsnitt nästan 20 000 årsarbetskrafter under planperioden 2018-2029.

Hur många nyanställningar som behövs beror på flera faktorer relaterat till kapacitetsutnyttjandet i branschen, exempelvis hur bostadsbyggandet utvecklas och utländska aktörers närvaro på den svenska anläggningsmarknaden. Men situationen just nu pekar på ett stort behov av nyrekryteringar de närmaste tolv åren.

– Det är en jätteutmaning som vi måste lösa tillsammans. Vi kan inte förlita oss på att bara byta medarbetare med varandra. Hela branschen måste växa och det behövs nya grepp. Som ett led i det har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att samordna och driva kompetensförsörjningsarbetet tillsammans med branschens aktörer, säger Niclas Lamberg.