Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Historiska elbussar i Östersund

Den 16 mars invigdes Östersund kommuns nya elbusslinje. Projektet är det första att färdigställas med stöd från Trafikverkets stadsmiljöavtal. Se filmen från premiärturen med den nya busslinjen här.

Sedan 2015 har kommuner och landsting möjlighet att söka stöd från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer via så kallade stadsmiljöavtal. Med stadsmiljöavtalen medfinansierar Trafikverket upp till 50 procent för investeringar i lokal eller regional kollektiv- och cykeltrafik. För att beviljas stadsmiljöavtal krävs även motprestationer i form av andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbygge. I den första ansökningsomgången 2015 beviljades Östersund kommun medfinansiering till en elbusslinje och en av motprestationerna var att den skulle färdigställas 2018. Den 16 mars var Trafikverket med och invigde den nya busslinjen.

– Det är så himla kul att vara här idag för det är verkligen ett historiskt ögonblick, säger Elin Sandberg, nationell planerare på Trafikverket. Östersunds elbusslinje är det första projekt som beviljats stöd och färdigställts, det är roligt att de inviger nu.

Östersunds kommun beviljades medfinansiering med nära 3,2 miljoner kronor, vilket är ett stöd på 50 procent. Stödnivån kan variera beroende på förutsättningarna för investeringen eller om projektet även medfinansieras av exempelvis fastighetsägare eller kollektivtrafikmyndigheter. Stödet från stadsmiljöavtalen ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Under den första ansökningsperioden 2018 inkom 45 ansökningar för medfinansiering via stadsmiljöavtal där motprestationerna ska vara färdigställda 2028. I förslaget till nationell plan 2018-2029 finns 1 miljard kronor per år till stadsmiljöavtalen.

– Det blir en verklig satsning på hållbara persontransporter, vilket behövs. Som vi hört väldigt tydligt här i Östersund – man vågar satsa, för nu finns det både medel och incitament. Så vi får verkligen fart på arbetet, säger Elin Sandberg.

Se filmen från premiärturen med Östersunds nya elbusslinje nedan.