Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägsmaterial efterlyses

Det råder brist på begagnade reservdelar för underhåll och reparation av järnvägen, vilket orsakar störningar och stopp i tågtrafiken. Många reservdelar tillverkas inte längre, utan är bristartiklar som det endast finns ett fåtal exemplar kvar av.

Projektledare Per Johansson och materialplanerare Evert Kraft på Trafikverket Materialservice, visar det enda lagerlagda exemplaret av en relätillsats som styr signaleringen på linjen.
Projektledare Per Johansson och materialplanerare Evert Kraft på Trafikverket Materialservice, visar det enda lagerlagda exemplaret av en relätillsats som styr signaleringen på linjen. Foto: Kerstin Ericsson

Per Johansson är projektledare för projektet Brist- och begagnat material, Inköp och logistik på Materialservice.

– Största antalet bristartiklar finns inom signalmaterialet, men även vissa räler. Tack vare projektet har vi fått in en del, men långt ifrån tillräckligt. Numera är vi med tidigt i upphandlingsskedet för att se till att demonterat bristmaterial returneras till Materialservice, säger Per Johansson.

Materialservice och tekniskt ansvariga har tagit fram en bristlista som för närvarande innehåller cirka 240 artiklar, men antalet kommer troligen att öka. Ett par exempel på bristartiklar är räler SJ 43 och optobaliser.

– Trafikverket kommunicerar bristlistan med entreprenörerna, då det är nödvändigt att de hjälper till med att returnera material vid ombyggnad och underhåll.

Demonterade komponenter repareras och kvalitetstestas hos Trafikverkets leverantörer, eftersom säkerheten alltid är viktig.

– Bristartiklarna ska bara användas som reservdelar till underhåll och akut felavhjälpning. Vi vill inte skapa framtida problem genom att bygga in bristartiklar i järnvägsanläggningen vid ny- och ombyggnad, säger Per Johansson.

Förutom bristartiklar tittar man inom projektet även på möjligheten att öka utbudet av återanvänt material, både av ekonomiska och miljömässiga skäl.

Fakta

Projektet "Brist- och begagnat material" tar fram och förankrar arbetssätt för hantering av bristartiklar och begagnat material samt identifierar, värderar och prissätter dem.

Bristartiklar: Material som inte längre tillverkas. Repareras/kontrolleras för återanvändning i järnvägsanläggningen.

Begagnat material: Material som av ekonomiska och miljömässiga skäl reparerats/kontrollerats för återanvändning i järnvägsanläggningen.