Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Slutredovisning för gemensam kommunikationslösning

Den 1 mars lämnade MSB och Trafikverket sin slutredovisning av kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för en ny säker, gemensam kommunikationslösning till regeringen.

Den nya kommunikationslösningen ska komplettera och på sikt helt ersätta Rakel som främst levererar talkommunikation med begränsad datakapacitet. Den ska erbjuda mobil datakommunikation med hög kapacitet, exempelvis för att kunna skicka bilder och realtidsvideo mellan skadeplats och räddningscentral.

– Det är viktigt att en utvecklad kommunikationslösning snabbt kommer på plats för att samhällsviktiga aktörer ska kunna dra nytta av ny teknik i krishantering och samverkan vid samhällsstörningar och kriser. Statlig rådighet i kombination med samarbete med kommersiella aktörer skapar en långsiktig och framtidssäker kommunikationslösning som uppfyller användarnas höga krav på säkerhet och tillgänglighet, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

Stort och akut behov av mobil datakommunikation

En utvecklad kommunikationslösning är nödvändig för att effektivt hindra och hantera brott, olyckor och kriser. Den behövs också under svåra störningar i samhället och under höjd beredskap och krig. Behovet för aktörerna av en utvecklad och statligt ägd kommunikationslösning för tillförlitlig och säker mobil datakommunikation är stort och behöver mötas med skyndsamhet, skriver MSB och Trafikverket i redovisningen.

Mathias Persson– Som huvudman för lösningen kommer Trafikverket att ansvara för teknisk design och implementation av de tjänster och funktioner som beslutas. Givet kravet om statlig rådighet och kontroll är fördelen att Trafikverket kan använda redan befintliga anläggningar, teknik och kompetens när vi utvecklar den nya kommunikationslösningen vilket gör att investeringsbehov och driftkostnader hålls nere, säger Mathias Persson IT-direktör på Trafikverket.

Förtydliganden och kompletteringar

Redovisningen är resultatet av det regeringsuppdrag som myndigheterna fick den 13 december 2017. Första delen av uppdraget redovisades den 12 januari 2018. Slutredovisningen innehåller förtydliganden och kompletteringar av denna, efter inkomna synpunkter på uppdraget.