Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utredning klar om E6 genom Skåne

Ett it-system som anpassar hastighet och andra meddelanden via variabla skyltar, samt ett extra körfält i vardera riktningen mellan Alnarp och Lomma. Det är några av förslagen som kommit fram genom Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E6 genom Skåne.

E6 genom Skåne är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp och öka förutsägbarheten för restiderna.

Några av förslagen:

  • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.
  • Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.
  • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

– Vi håller nu på och prioriterar vilka åtgärder vi ska gå vidare med i första hand, säger Jack Bårström, regional samhällsplanerare på Trafikverket region Syd. Bland annat tittar vi på ett smart it-system, så kallat ITS (intelligent transportation system) som ska kunna sköta både variabla hastigheter och övriga viktiga meddelanden till trafikanterna. Vi tror mer på variabla hastighetsanpassningar efter behov, än generella sänkningar.

– Vi vill också utreda ett utökat omkörningsförbud för lastbilar – något som skulle ge ett bättre flöde för alla, även godstrafiken. Helst skulle jag se ett sådant förbud på en längre sträcka, till exempel mellan Helsingborg och Trelleborg. Det är Länsstyrelsen som beslutar om detta, men vi ska göra en ansökan.

Läs mer om åtgärdsvalsstudien E6 genom Skåne