Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En motorcykel närmar sig ett aktivt farthinder men eftersom föraren kör inom hastighetsbegränsningen öppnar sig inte luckan. Foto: Frida Vilhelmson

Luckan i vägen öppnar sig när någon kör för fort. Foto: Frida Vilhelmson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Aktiva farthinder ger säkrare trafikmiljö

Ett nytt sätt att dämpa hastigheten ska nu för första gången testas på en statlig väg. Det är E65 i Ystad som förses med ett så kallat aktivt farthinder. Farthindret påverkar enbart de som kör fortare än gällande hastighetsgräns.

Trafikverket kommer under en femårsperiod att testa ett aktivt farthinder som är rörligt och styrs av hastigheten på passerande fordon. Syftet är att få ytterligare ett verktyg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade i tätortsmiljö, samtidigt som framkomligheten bibehålls.

Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från vanliga upphöjda gupp är det alltså bara den som kör för fort som märker farthindret.

Trafikverket etablerar nu ett första test på E65 i närheten av korsningen Dragongatan-Koppargatan i Ystad tätort. Dragongatan (E65) är starkt trafikerad, varav en stor del tung trafik på väg till och från hamnen. Samtidigt korsar många oskyddade trafikanter vägen. Hastigheten är 50 km/timmen och traditionella farthinder är inte rimliga ur arbetsmiljösynpunkt för den tunga trafiken.

Ytterligare två platser i landet ska förses med aktiva farthinder under 2019-2020. Effekterna kommer att utvärderas kontinuerligt under femårsperioden. Därefter tas beslut om ytterligare aktiva farthinder ska etableras.

Malmö, Uppsala och Linköping har med gott resultat testat aktiva farthinder. Utvärderingar har visat på lägre medelhastigheter, fler som lämnar företräde för gående vid övergångsställen och lägre bullernivåer.