Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Höghastighetståg i oskärpa
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förutsättningar för höghastighetsjärnväg utredda

Slutrapporterna för två studier som ligger till grund för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg är nu klara. Planeringen av höghastighetsjärnvägen fortsätter i den takt som regeringen beslutar i och med att nationell plan fastställs.

Trafikverket har i uppdrag att ta fram underlag och analyser för utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Som en del i uppdraget har vi under perioden 2015–2018 genomfört åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö.

Beskriver förutsättningar

Åtgärdsvalsstudierna är kunskapsdokument som beskriver stationsorters och mellanliggande sträckors förutsättningar för en höghastighetsjärnväg utifrån aspekter som till exempel landskap, miljö, byggbarhet och kostnader. Studierna utgör ett av flera underlag för fortsatt planering.

– Under arbetets gång har vi löpande haft avstämningar med berörda kommuner, politiska regioner och länsstyrelser. Vi är alla nybörjare i att planera i denna stora skala som det rör sig om, samtidigt som vi haft att förhålla oss till Sverigeförhandlingens arbete och olika uppdrag från dem. Jag tycker att vi genom ömsesidig nyfikenhet, prestigelöshet och vilja till att hjälpas åt har haft ett bra samtalsklimat, säger Lennart Andersson, regional direktör Syd på Trafikverket.

Inväntar nationell plan

Under våren 2018 fastställer regeringen nationell plan, det vill säga den övergripande planen för transportsystemet för perioden 2018–2029. Planen innehåller åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

I höstas lämnade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportsystemet och hur regeringen ställer sig till det förslaget har betydelse för den fortsatta planeringen av höghastighetsjärnväg. Trafikverket inväntar därför regeringens beslut och går därefter vidare med planeringen av höghastighetsjärnväg i den takt som beslutas av regeringen.

Vad är åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie av principiell karaktär som bland annat syftar till att, utifrån en helhetsbild, prova tänkbara lösningar och rekommendera förslag på åtgärder. Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie.