Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde resultatkonferensen i Stockholm 25 april 2018. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lägsta antalet trafikdödade i modern tid

Förra året hade Sverige det lägsta antalet omkomna i vägtrafiken i modern tid, med 253 dödsoffer i trafiken. Men det är en tuff utmaning att nå etappmålet för Nollvisionen – högst 220 omkomna år 2020.

– Jag inledde mitt uppdrag som infrastrukturminister med att köra på fel sida av vägen.

När Tomas Eneroth inledde årets resultatkonferens om trafiksäkerhet med den bekännelsen var det nog några av de 260 deltagarna som drog efter andan. Men det övergick i en lättad suck när infrastrukturministern fortsatte med att han hade varit med om en minnesstund för högertrafikomläggningen den 3 september 2017, där han rattade sonens gamla Volvo Amazon från vänster till höger vägbana.

Tomas Eneroth anknöt till den fantastiska förbättring som trafiksäkerheten haft i Sverige sedan 1967. Inte minst med det modiga beslutet om att anta nollvisionen.

– Men vi kan inte nöja oss med det, vår ambitionsnivå måste vara högre. Inte minst med tanke de negativa utvecklingen på andra håll i världen. Där kommer trafikolyckor att vara den femte vanligaste dödsorsaken, om inte utvecklingen kan vändas. Jag är stolt över att Sverige är utsedd att vara värd för den stora internationella trafiksäkerhetskonferensen 2020, sa Tomas Eneroth

När Nollvisionen antogs för över 20 år sedan, omkom nästan 550 personer om året i trafikolyckor i Sverige. Sedan dess har antalet sjunkit. Förra året omkom 253 personer i trafiken, vilket är det lägsta antalet i modern tid. Uthållighet och rätt insatser ger effekt. Exempel på framgångsfaktorer är ökad samstämmighet mellan hastighet och vägars utformning, omställning i stadsmiljö till oskyddade trafikanter och satsningar på säkerhetsutveckling inom fordonsindustrin.

­– Vi har kommit en bit på vägen, men de blir ändå en tuff utmaning att nå etappmålet max 220 omkomna år 2020. Hastighetsefterlevnad är ett stort hinder för att nå målet. 15 liv per år kan räddas om vi sänker hastigheten med 1 km/tim. Jag är optimist och tror att vi kan klara målet, säger Trafikverkets måldirektör Maria Krafft.

Farten och fyllan

Färre än hälften av alla förare håller hastigheten och andelen som kör nyktra minskar. En tredjedel av de omkomna i vägtrafiken 2017 dog i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Majoriteten av de omkomna alkoholpåverkade personbilsförarna förolyckas i singelolyckor.

Av de totalt 253 som omkom under 2017 var det nästan 100 personer som omkom i singelolyckor med motorfordon. Under året omkom också 39 motorcyklister - de flesta i samband med dålig regelefterlevnad. Bara en av fyra motorcyklister som omkommer använder fordonet rätt, det vill säga hade hjälm, var nykter, hade körkort och höll hastighetsgränsen.

Ny övervakning

Polisen och Trafikverket vill skapa förutsättningar för en ny funktion, trafiksäkerhetskontrollanter. Detta är personer som inte är poliser men som har en specifik utbildning och mandat att göra nykterhetskontroller på vägen. Under våren 2018 påbörjas därför ett arbete med att utreda juridiska och organisatoriska möjligheter för trafiksäkerhetskontrollanter.

– Nu kraftsamlar Trafikverket och Polisen kring en viktig och prioriterad fråga, rattfylleri. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för fler trafiknykterhetskontroller och det sättet minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Transportstyrelsens gd Jonas Bjelfvenstam och Trafikverkets gd Lena Erixon. Foto: Göran Fält

Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Foto: Göran Fält

 Analysgruppen, Matteo Rizzi, Trafikverket, Anna Vadeby, VTI, Khabat Amin, Transportstyrelsen. Foto: Göran Fält

Analysgruppen, Matteo Rizzi, Trafikverket, Anna Vadeby, VTI, Khabat Amin, Transportstyrelsen. Foto: Göran Fält