Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer pengar för Trafikverkets underhållsplanering 2018-2021

Trafikverkets underhållsplan redovisar hur de pengar vi har att använda för underhåll av väg- och järnvägsnätet fördelas och vilka effekter det ger. Under 2018 genomför vi underhållsåtgärder för närmare 16 miljarder.

Trafikverket presenterar varje år en underhållsplan som beskriver utgångspunkterna för underhållsplaneringen och hur tilldelade medel används. Planering och prioritering av åtgärder utgår från nationell transportplan. I underhållsplan 2018-21 presenterar vi större planerade åtgärder på nationell och regional nivå.

Vi rustar järnvägen

Merparten av de större reinvesteringarna på järnväg under 2018 sker på Västra och Södra stambanan. Den enskilt största åtgärden under perioden är upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmidjan i centrala Stockholm.

Vi byter ut sliten anläggning och upprätthåller funktionen på järnvägsnätet. Sträckor med nedsatt hastighet mer än halveras till år 2022.

– Det ökade anslaget innebär att det eftersläpande underhållet mot slutet av perioden totalt sett bromsas upp och minskas på vissa prioriterade delar av järnvägsnätet, säger Sven Ödeen, avdelningschef järnvägsunderhåll Trafikverket.

Framkomlighet och säkerhet på vägnätet upprätthålls

Samtidigt som vägunderhållet får ökade finansiella resurser, har trafiken ökat på vägarna och nya anläggningar har tillkommit i vägsystemet.

– Underhållsåtgärderna gör att tillståndet på det mer högtrafikerade vägnätet blir oförändrat, medan tillståndet på det mindre trafikerade försämras på sikt, säger Ulrika Honauer, avdelningschef vägunderhåll Trafikverket.

De största underhållsåtgärderna på väg utgörs av broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv, utbyte av bro över Indalsälven, reparation av motorvägsbron Nordre älv vid Kungälv och reparation av Ölandsbron.

Ekonomiska ramar

De finansiella ramarna för underhållsplaneringen 2018 ligger på ungefär samma nivåer som avsatta medel för 2014–2017. Trafikverket disponerar 2018 nästan 16 miljarder kronor till underhåll av väg- och järnvägsanläggningen, varav cirka 8,5 miljarder fördelas till underhåll av vägar och 7,3 till järnvägar. År 2019 sker en betydande ökning av de ekonomiska ramarna. Ramarna för järnvägsunderhåll ökar 2019 med 1,2 miljarder kronor, 2020 med ytterligare 0,8 miljarder kronor, och därefter med ytterligare 1,7 miljarder under 2021. För vägunderhåll ökar ramarna under 2019 med omkring en miljard kronor, för att under 2020 ligga kvar på ungefär samma nivå.

Läs mer om nationell planering här