Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg anländer till station i snö. Foto: Göran Fält

Tåg anländer till Umeå Ö i snö. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snön påverkade punktligheten i mars

Punktligheten för persontågen under mars blev 88,1 procent, en förbättring med 1,7 procentenheter jämfört med februari trots att vintern släppte sitt grepp först i mitten av mars och tack vare att snöröjningsmaskiner flyttades till de drabbade områdena.

Jämfört med mars 2017 innebär utfallet en försämring med 3,7 procentenheter. Det var främst under den första delen av månaden som punktligheten var låg, med en snittpunktligheten på 86,9 procent under perioden 1-20 mars. Den senare delen av månaden, 21-31 mars, tog snittpunktligheten sig över 90 procent-strecket till 90,1 procent. Det vill säga att 9 av 10 tåg anlände till sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell.

Snö och hårda vindar

Störst bidragande orsak till punktlighetsresultatet har varit kvardröjande effekter på grund av den snörika vintern. Inte minst hårda vindar från Östersjön gjorde att det kom mer snö än vad som var prognosticerat. Liksom tidigare i år bidrog all snö, is och kyla till att fordon skadades och blev tagna ur trafik, vilket i sin tur resulterade i ett förhållandevis stort antal inställda avgångar. Under mars påverkade inställda tåg punktlighetsresultatet med minus 2,4 procentenheter, vilket är nära 1 procentenhet mer än för en normal månad.

Som jämförelse var punktlighetsresultat betydligt sämre de snörika vintrarna 2010 och 2011. Utfallet för årets tre första månader visar att beredskapen att hantera långa perioder med svårt väder sedan dess stärkts betydligt. Trafikverket har nu påbörjat ett arbete om hur arbetssätt och teknik kan förbättras ytterligare inför kommande vintrar.

Lägst först, högst sist

Den lägsta punktligheten för en enskild dag inföll torsdagen den 1 mars. Av de 3149 planerade persontågen ankom 2363 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 75,1 procent. De enskilt största orsakerna var en kombination av väderstörningar och ett flertal händelser norr om Stockholm, bland annat en nedriven kontaktledning vid Märsta och en olycka på grund av obehöriga i spårområdet.

Högst punktlighet för en enskild dag inföll den sista dagen i månaden, lördag 31 mars. Av de 1871 planerade persontågen på påskaftonen ankom 1795 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,0 procent.

Andra händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

Hastighetsnedsättning p.g.a. skadad växel vid Myrbacken norr om Stockholm 1-6 mars.Växelfel / hastighetsnedsättning vid Hyllie söder om Malmö 2-7 mars.Nedriven kontaktledning vid Årstaberg söder om Stockholm 3 mars.Växelfel vid Högdalen söder om Stockholm 23-24 mars.Spårfel / hastighetsnedsättning Hovsta – Alväng på Mälarbanan 1-31 mars.Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 mars.

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågen redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut kan vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.

Mer information på Trafikanalys webbplats. https://www.trafa.se/

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.

Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).