Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild: Skärmklipp från hallnollan.se

Bild: Skärmklipp från hallnollan.se

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket skriver samarbetsavtal med Håll Nollan

Håll Nollan är byggbranschens största gemensamma satsning för noll arbetsplatsolyckor. Trafikverket har som en av initiativtagarna till satsningen nu undertecknat ett samarbetsavtal, som bland annat innebär en adjungerad plats i styrelsen.

Bakom parollen Håll Nollan och den uppfräschade webbplatsen med samma namn står föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, som startades av bland andra NCC, Skanska och Peab. Håll Nollan är föreningens aktiebolag, som driver det operativa arbetet och är ansiktet utåt.

– Som statlig myndighet kan vi inte vara delägare, däremot ville vi gärna fortsätta stötta föreningens arbete på annat sätt. Nu har vi skrivit ett samarbetsavtal, som bland annat innebär att jag går in som suppleant i styrelsen och representerar Trafikverket, säger Johan Bill, chef Trafikverkets verksamhetsområde Stora Projekt.

Det som förra året började som ett samarbete mellan 12 byggherrar och entreprenörer, har vuxit till (i skrivande stund) 42 medlemsföretag från olika delar av byggbranschen.

– Håll Nollan är unikt genom sin bredd. Visst finns det andra initiativ för bättre arbetsmiljö, men aldrig tidigare har hela branschens parter samlats så här. Det kommer förhoppningsvis ge kraft att påverka och göra lika för att höja nivån för bättre arbetsmiljö, tror Johan.

Vad gör Håll Nollan, rent konkret?

Johan Bill

– Att hitta en standard, en grundnivå för entreprenörer, är ett av flera utvecklingsprojekt vi jobbar med. Om branschen kan enas om en lägstanivå blir det dessutom enklare att kommunicera samma krav även till bland annat underentreprenörer.

Det finns ett motsvarande projekt för byggherrar. Det handlar mycket om förebyggande kulturarbete, medan det operativa ansvaret i första hand ligger hos entreprenören. En del går givetvis att påverka genom att ställa krav i förfrågningsunderlagen.

Håll Nollans arbetsmiljöpris ska delas ut för första gången på Årets Bygge 2019, och man gör regelbundet säkerhetsbesök på olika projekt för att sprida goda exempel. Håll Nollan planerar även utbildningar för nyckelroller som ska fylla kunskapsluckor.

– Ett viktigt uppdrag är dessutom att ta fram gemensamma mätetal. Även om det kan vara svårt att få helt enhetlig statistik, så får alla medlemmar ändå koll på sig själva och kan följa sin förbättring vilket i sig är ett steg framåt, menar Johan.

Redan i juni ska förslag finnas på flera av de här satsningarna. Under året arrangerar Håll Nollan också fyra seminarier: Hur man förändrar sin säkerhetskultur, hur upphandling kan främja bättre arbetsmiljö, riskerna med betongprefab samt arbetsberedningar i praktiken. Eventuellt kan det också bli någon samlad aktivitet under Stand down-veckan.

– Jag kan inte nog understryka hur viktigt det här är. Inte minst för att skadorna ska minska, men också för att attrahera nya generationer till yrkena. Arbetsmiljöarbetet är ett ständigt förbättringsarbete, där det är viktigt att visa på uppnådda delmål. Vi måste alltid tänka att vi kan bli bättre – ungefär som vårt nollvisionsarbete för trafik.

Fakta olyckor i byggbranschen

I genomsnitt skadas någon varje timme så allvarligt att de blir sjukskrivna i minst en månad.

Statistik från 2015 (2016 för dödsfall):

  • 6 081 anmälda arbetsplatsolyckor
  • 1 895 sjukskrivningar en månad eller mer
  • 9 dödsfall
    (källa: hallnollan.se)

Enkla moment farligast

– Det man slås av är att det inte är i de mest riskfyllda arbetsmomenten det händer mest – utan i de enklare, sådant man gör med ryggmärgen, säger Johan Bill. Riskfyllda arbetsmoment arbetsbereds mycket noga, till exempel avancerade lyft och sprängningsarbeten, medan det är svårare att detaljstyra förflyttning inom arbetsområdet, lossning av gods, att använda en stege etc. Vardagssituationer är farligast.

– Det viktigaste för oss som byggherre är att jobba med attityd och inställning, att vi ställer krav och inte tummar på det vi sagt. Det finns fortfarande en branschattityd som vi måste jobba med, och vi måste nå ända ut till exempelvis armeraren som gör jobbet eller ingenjören som ska tänka arbetsmiljö när konstruktionslösningar tas fram. Här kan Håll Nollan vara ett stöd.