Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från ostkustbanan

Snö och vatten på Ostkustbanan ledde till nedsatt hastighet som påverkade punktligheten.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fem minuter om punktligheten i april

Punktligheten för persontågen under april blev 89,6 procent vilket innebär att 74 614 av 83 271 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 1,5 procentenheter bättre än för mars 2018.

Förutom att våren äntligen gjort sitt intåg och att banarbetssäsongen inletts är det faktum att kortdistanstågen (flyg- och pendeltåg) gått bättre än på flera månader en bidragande orsak till det förbättrade punktlighetsresultatet. Punktlighetsresultatet för kortdistanstågen blev under april 93,7 procent, vilket är det bästa punktlighetsresultatet för en enskild månad sedan augusti 2017.

Ett punktligt tåg ska ankomma sin slutstation senast 5 minuter efter tidtabell. Den dag under april som hade bäst punktlighet var lördagen den 7 april. Av 2140 planerade persontåg ankom 2068 till slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 96,6 procent.

Lägst punktlighet en enskild dag hade torsdagen den 19 april. Av 3130 planerade persontåg ankom 2 645 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 84,5 procent. De två enskilt största orsakerna till det låga utfallet denna torsdag var en nedriven kontaktledning vid Linghem på Södra stambanan och ett kontaktledningsfel vid Mölndals nedre på Västkustbanan. 

Andra händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden:

  • Spårledingsfel på Södra stambanan på sträckan Arlöv–Åkarps norra 2 april.
  • Urspårning av ett banarbetsfordon vid Väring på Västra stambanan 4 april.
  • Ett elfel mellan Tumba och Flemingsberg söder om Stockholm 10 april.
  • Nedriven kontaktledning vid Årstaberg söder om Stockholm 13 april. 
  • Olycka/Tillbud med kontaktledningen i tunnel på sträckan Malmsjö–Björnkulla 17 april.
  • Översvämning/hastighetsnedsättningar på Ostkustbanan söder om Sundsvall 21-30 april.
  • Spårfel/rälsbrott vid Flemingsberg söder om Stockholm 27 april.
  • Spårfel/hastighetsnedsättning Hovsta–Alväng på Mälarbanan 1-30 april.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-30 april.