Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hållbarhet är hett på Trafikverkets FoI-dag

- Vi behöver fler demonstrationer som har en kommersiell genomförbarhet och som kan rullas ut, säger GD Lena Erixon, på Trafikverkets dag för forskning och innovation den 16 maj.

Lena Erixon inleder dagen med att forskning och innovation är ett viktigt verktyg för skapa morgondagens transportsystem. Hon ser en styrka i det samarbete som finns mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi, där parterna har respekt för varandras roller och jobbar ihop. Kortare beslutsvägar gör att vi kommer snabbare framåt än i många andra länder hon besöker. Det är något som vi tar för givet, konstaterar Lena, ändå är det nästan unikt. Men hon konstaterar också att vi behöver bli bättre på att få forskningen omsatt i praktiken.

- Den kunskap som kommer fram, ska användas mer. Vi måste lägga oss närmare verksamheten. Vi kommer att behöva vara ännu snabbare. Vi får inte vara ett släpankare, när så mycket händer i fordonsindustrin.

Under dagen som lockade knappt 200 deltagare från akademi och konsultbolag med forskningskompetens redogjorde Trafikverkets ansvariga för de viktigaste fokusområdena i den nya FoI-planen för perioden 2019-2024. Temat för dagen var "Utveckling för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Ett antal konkreta projekt presenterades också som drivs och eller finansieras av Trafikverket.

Marika Melin berättade om forskning som berör piloters arbetsvillkor, hälsa och sambandet med flygsäkerhet. Karolinska institutets studie har visat att piloter med svenska flygcertifikat kan delas in i tre olika kluster där cirka en tredjedel av piloterna befinner sig i ett högriskklimat som skiljer sig kraftigt från de piloter som ingår i ett mellan- eller lågriskklimat. Dessa piloter mår sämre, jobbar oftare när de är trötta eller sjuka, har lägre förtroende för ledningen och har också flest flygincidenter. Arbetet fortsätter med att forskarna får tillgång till data från BRA-flyg som har ett gott säkerhetsklimat, men som ändå vill förbättra sin säkerhet. Genom att skruva på arbetsvillkoren ska forskarna undersöka hur säkerhetsklimatet förändras. Se mer om detta i filmen.

Åsa Lindgren berättade om verktyget geokalkyl som bland annat används vid planering av olika väg- och järnvägskorridorer i miljön, och som räknar fram kostnader, klimatbelastning i koldioxidutsläpp och energiförbrukning.

Karin Winters forskning om social hållbarhet är pionjärforskning i Sverige. Är planeringen av transportsystemet socialt hållbar frågade hon retoriskt, och svarade att vi vet för lite om området. Men ännu är planeringen inte det. Internationell forskning visar att sociala snedfördelningar tenderar att förstärkas av transportsystemet. Dagens transportplanering ägnar sig inte åt vem som får nyttorna eller onyttorna, hävdar Karin. Analyser som inbegriper ekonomi, socioekonomi, klass, härkomst och utbildning kommer i framtiden att bli viktigare. Under hösten bjuds forskare in till rundabordssamtal för att undersöka vilka områden och vinklar som behöver fortsatt forskning.

Daniel Rudmark talade slutligen om ett konkret projekt som har svarat på frågan hur navigatorappen Waze för bilister kan användas och skapa nytta i Trafikverket.