Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

SweRoad sålt till Treeline Consulting AB

Trafikverket har på uppdrag av regeringen sålt SweRoad, ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom infrastruktursektorn i utvecklingsländer. Köpare är det svenska företaget Treeline Consulting AB.

En analys har visat att kopplingen mellan SweRoad och Trafikverkets uppdrag är svag. SweRoad har därför större möjlighet att utvecklas med en annan ägare i samma bransch.

– Jag är glad att vi lyckats slutföra regeringsuppdraget att sälja SweRoad och att den nya ägaren blev Treeline, som jag tror har mycket bättre förutsättningar än Trafikverket att vidareutveckla verksamheten, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Treeline leder infrastrukturprojekt och har kunder både i den offentliga och privata sektorn. Konsultföretaget arbetar med projektledning och teknisk expertis inom bland annat infrastruktur- och exploateringsprojekt, teknisk samordning och stadsplanering.

– Vi är glada över förvärvet av SweRoad som passar mycket väl in i Treelines strategi att genomföra samhällsbyggnadsprojekt för en förbättrad värld. Förvärvet breddar såväl vår geografiska närvaro som de tjänster vi kan erbjuda. Tillsammans kan vi ta tillvara på SweRoads goda renommé och historia, samt utveckla en gemensam vision för framtiden, säger Treeline Consultings VD Markus Eek.

Kort om SweRoad

Riksdagen beslutade i april 1982 att bilda Swedish National Road Consulting AB. Bolaget bildades som ett av staten helägt bolag under Statens Vägverk. SweRoad tillhandahåller konsulttjänster i utvecklingsländer inom områdena vägar, järnvägar, transporter och trafiksäkerhet. SweRoad har 10-15 pågående projekt av olika omfattning i Afrika, Asien och Europa och har cirka 15 anställda, men sysselsätter genom projekten betydligt fler.