Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utredningen klar om en organisation för lokal statlig service

Civilminister Ardalan Shekarabi tog i dag emot slutbetänkandet ”Statliga servicekontor – mer service på fler platser” från Servicekontorsutredningen. Utredningen lämnar förslag på hur många nya servicekontor som ska öppna och vilka orter de ska ligga på.

Från och med den 1 januari 2019 ska Statens servicecenter ansvara för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service. Utredaren Mats Sjöstrand, även ordförande i Trafikverkets styrelse, har lämnat förslag på hur serviceorganisationens verksamhet ska utformas och fungera och vilka nya orter man bör finnas på.

– Digitalisering är både viktig och nödvändig, men statliga myndigheter ska finnas tillgängliga för alla och det kan de göra genom lokal service, säger utredare Mats Sjöstrand.

Utredningen har analyserat i vilken omfattning och form serviceorganisationen ska ha för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverkets förarprovsverksamhet.

Enligt utredningens förslag ska den nya serviceorganisationen inte ge service för Trafikverkets förarprovsverksamhet. Anledningen är att servicen som ges på huvud- och mottagningsorterna är svår att särskilja från utförandet av kunskapsprov och körprov. Förarprovsverksamheten har dessutom få beröringspunkter med servicekontorsmyndigheternas verksamheter.

Däremot föreslås att serviceorganisationen och förarprovsverksamheten på ett begränsat antal orter skulle kunna samlokaliseras. Regeringen ska därför ge Statens servicecenter och Trafikverket i uppdrag att analysera och planera en sådan samlokalisering och rapportera resultatet senast den 31 december 2019.

– Vi ser positivt på förslaget som på sikt kan gynna Förarprovs kunder genom att information om körkort eventuellt kan spridas på servicekontoren. Videomötestjänsten för medborgare som planeras vid servicekontoren kan vara intressant för hela Trafikverket att nyttja. Den fortsatta utredningen får visa på vilka möjligheter som finns för en eventuell samlokalisering på några av Förarprovs mottagningsorter, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov.

Utredningen föreslår att

  • servicekontoren ska ge service för Arbetsförmedlingens verksamhet
  • 27 nya servicekontor ska öppna i landet
  • en videomötestjänst ska inrättas, vilket innebär att det på alla servicekontor ska finnas besöksrum som statliga myndigheter kan använda för videomöten med medborgare och företag
  • ett begränsat samarbete bör ske mellan Statens servicecenter och Migrationsverket.