Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

825 miljoner i stöd till cykel- och kollektivtrafik för hållbara stadsmiljöer

Trafikverket fördelar 825 miljoner till cykel- och kollektivtrafik via 12 nya stadsmiljöavtal. Avtalen skapar förutsättningar för hållbara stadsmiljöer genom att en större andel persontransporter i städer sker med kollektivtrafik och cykel.

12 ansökningar har beviljats stöd, helt eller delvis. Stödet via stadsmiljöavtalen uppgår till drygt 825 miljoner kronor fördelat på åren 2018–2023. Totalt sett får 43 olika åtgärder stöd, varav 14 är inriktade på kollektivtrafik och 29 på cykeltrafik. Stödet till kollektivtrafikåtgärder är 568,5 miljoner kronor och till cykelåtgärder är drygt 257 miljoner kronor.

– Samverkan i syfte att få ut bra effekter av satsade medel är något som uppmuntras inom stadsmiljöavtalen, säger Lennart Kalander, avdelningschef, Trafikverket. Lidingö stad och medsökande Stockholms läns landsting och Stockholms stad beviljas stöd på 343,5 miljoner kronor för Lilla Lidingöbron. Stockholms läns landsting och medsökande Stockholms stad beviljas 249,67 miljoner kronor i stöd för bland annat cykelåtgärder, åtgärder för stombussar och tvärbanan i Kista.

I de beviljade ansökningarna ingår över 100 motprestationer som ska genomföras av kommuner och landsting. Tiden för genomförande av åtgärder och motprestationer är numera förlängd till år 2029, då stadsmiljöavtalen tilldelats 12 miljarder kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Dessa kommuner och landsting får ta del av stöd:

 • Borås stad
 • Eskilstuna kommun
 • Helsingborgs stad
 • Hudiksvalls kommun
 • Lidingö stad, medsökande Stockholms läns landsting och Stockholms stad
 • Linköpings kommun, medsökande Region Östergötland
 • Nacka kommun, medsökande Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting
 • Solna stad
 • Stockholms läns landsting, medsökande Stockholms stad
 • Söderhamns kommun
 • Ängelholms kommun
 • Östersunds kommun

Fakta om stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal. Det är femte gången som det statliga stödet för hållbara stadsmiljöer delas ut. Tidigare har 1,73 miljarder kronor beviljats i stöd till satsningar på kollektivtrafik och cykel. Som motprestation till stödet för de projekt som har beviljats pengar åtar sig kommunerna och landstingen att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.