Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro vid Stora Helvetet

Sista delen av bron vid Stora Helvetet lanserades i våras. Foto: Sven-Olof Bergqvist

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Brobygge för mer gods till Norge

Nu reser sig Trafikverkets nya järnvägsbro till Norge vid Storlien. I början av nästa år öppnar den för trafik. Det skapar nya möjligheter för effektiva godstransporter på järnväg mellan Sverige och Norge.

Karta över banans sträckning.

Svenska Mittbanan och norska Meråkerbanan förbinder Bottenviken med Atlantkusten. För fem år sedan upphörde all godstrafik sedan man upptäckt sättningar i järnvägsbanken väster om Storlien. Nu har en 240 meter lång bro byggts på sidan om järnvägsbanken. Trafikverket har förstärkt kraftförsörjningen på banan och kompletterar nu med kontaktledning fram till norska gränsen. Till alpina VM i Åre i februari 2019 ska persontrafiken flytta över på den nya bron. 

Det som sedan kan lyfta hela banan är en elektrifiering av den norska delen. Elektrifiering av Meråkerbanan och Trönderbanan finns nu med i den nya norska nationella järnvägsplanen. Inom några år kan det bli betydligt mer attraktivt att köra gods på järnvägen till och från Trondheim via Storlien.

– Vi kan vi ta tillbaka den trafik som tidigare gick den här vägen till och från Norge. Det rör sig om nära en miljon ton per år, säger Mats Olofsson på Trafikverket.

I dag tar det godset omvägen över Charlottenberg-Hallsberg och belastar kapaciteten i mellan-Sverige, eller så har det gått över till att transporteras på väg.

– Sedan har Trafikverket ett uppdrag att föra över gods från väg till järnväg och det rullar många lastbilar mellan Sverige och Norge, inte minst på E14 över Storlien. Vi resonerar med branschen och arbetar för att skapa intresse hos de många aktörer som driver godstransporter på väg, fortsätter han.

Mycket transittrafik

En del i uppdraget är att analysera vilken typ av gods som flödar över gränsen och vilka destinationer det går emellan.

– Ställer man sig vid tullstationen i Storlien kan man se att bland annat finns en stor mängd transittrafik som går över Östersjön tvärs över Sverige och vidare mot norska kusten, säger Mats Olofsson.

Arbetet bedrivs inom projekt Mittstråket. Det övergripande målet att skapa ett gränsöverskridande transportstråk i Mittnorden. Projektet drivs i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och sex kommuner.

Arbete över gränsen

Mats Olofsson som poängterar att det är viktigt att få med alla aktörer och att arbeta över läns- och nationsgränser. 

– Det är när man lyfter blicken som man kan se de stora möjligheterna med järnvägsstråket. Järnvägen har kapacitet att ta emot dubbelt så mycket trafik. Den kan bli en bra godslänk mellan Sundsvall och Trondheim. Därför är det så viktigt att vi också har med det norska Jernbanedirektoratet i samarbetet.

Ett konsultföretag tar nu fram en godsflödesanalys för stråket och en prognos för hur mycket gods som kan flyttas till järnvägen. Bland annat intervjuar man transportköpare på båda sidor gränsen.

En nyckelfråga är möjligheten att lasta gods mellan väg och järnväg – och till sjöfart. I centrala Trondheim finns en terminal i direkt anslutning till hamnen. Likaså finns järnväg fram till en hamnterminal i Verdal söder om Steinkjer. Däremot finns inte en enda terminal i Jämtland omlastning mellan väg och järnväg.

Satsar på logistik

Christin Borg projektledare för Projekt Mittstråket framhållet att det pågår stora investeringar som rör logistik på båda sidor om gränsen. Sundsvalls kommun satsar på sin nya logistikpark vid Tunadalshamnen dit Trafikverket rustar upp järnvägen. SCA investerar nära 8 miljarder i massafabriken i Timrå vilket kraftigt ökar behovet av transporter.   

– Vi ska utgå från transportköparnas behov och koppla olika initiativ för att stärka ett effektivt godsflöde. Det är det viktigt för oss att även ha med Norge i samarbetet. Förutom Jernbanedirektoratet söker vi samarbete med Statens Vegvesen och Tröndelagregionen, säger Christin Borg.  

Ny bro till Norge vid Stora Helvetet

Bron ersätter den höga järnvägsbanken från 1877 i den branta fjällsluttningen väster om Storlien. Rallarna gav platsen namnet Stora Helvetet. Bron som sträcker sig fram till riksgränsen är 240 meter lång. Högsta bropelaren är 20 meter. Persontrafiken har under större delen av byggtiden kunnat gå på den gamla banken som förstärkts och försetts med ett skredvarningssystem.

Mittstråket får högre kapacitet

Projektet Mittstråket omfattar en rad trafiklösningar och infrastruktursatsningar på väg och järnväg i flödet Sundsvall–Storlien. Järnvägen får ökad kapacitet, högre hastighet och högre säkerhet. Fram till 2019 satsas 323 miljoner kronor, varav 153 miljoner kronor är medel från Europeiska utvecklingsfonden. Därutöver satsar Trafikverket 120 miljoner kronor på bron vid norska gränsen.