Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Drygt fem miljoner till idéer för ökad trafiksäkerhet

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt inom vägtrafiksäkerhet. Nu delar vi ut 5,6 miljoner kronor till 20 nya projekt.

Skyltfonden ger bidrag till idéer om förbättrad vägtrafiksäkerhet. Vårens ansökningsprocess är till ända och generaldirektör Lena Erixon har beslutat om utdelning av medel ur fonden. Fokus ligger på oskyddade trafikanter, framför allt cyklister och fotgängare.

Tjugo nya projekt får dela på 5 592 000 kronor

Under våren har olika innovatörer, såväl universitet, organisationer och företag som privatpersoner ansökt om medel från Skyltfonden. Det är olika projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. Exempel på dessa projekt är test och utveckling av cykel med svänghjul och gyro för stabilisering, trötthetsvarnare i långväga bussar, där effektiviteten i åtta bussar på sträckan Arlanda-Oslo utvärderas samt Bus Rapid Transit-systemets påverkan på oskyddade trafikanters trafiksäkerhet. (Bus Rapid Transit, BRT, är ett transportsystem som erbjuder snabbare resor i städer än vanliga stadsbussar.)

Innovationer som ska göra det säkrare i vägtrafiken

-Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi vill att resultaten ska vara användbara och tydliga för trafikanterna, säger Anita Ramstedt, Trafiksäkerhetsenheten och sekreterare i Skyltfondens beredningsgrupp. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år.

Skyltfonden ska främja goda idéer inom trafiksäkerhet, för att rädda liv på våra vägar. Nollvisionens mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det gäller både skyddade trafikanter som exempelvis bilister och oskyddade trafikanter som motorcyklister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter.