Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planta i kupade händer. Foto: Ragsac/Mostphotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu ökar innovationsupphandlingarna

Som en av landets största offentliga beställare behöver Trafikverket särskilt stimulera till innovation på leverantörsmarknaden, och emellanåt också köpa utveckling av helt nya lösningar. Innovationsupphandling är en av nycklarna till detta.

Innovationsupphandling är ett samlingsbegrepp som innebär att genom upphandling möjliggöra och stimulera utveckling, nytänkande och innovationer. Metoderna sträcker sig ända från att främja små utvecklingssteg i "vanliga" upphandlingar, till att initiera större innovationskliv genom att köpa gemensamt finansierad forskning och innovation i konkurrens.

Elvägar banade väg

Erika Hedgren

– Förkommersiell upphandling är en metod vi använder för att köpa forsknings- eller innovationsresultat. Vår erfarenhet är att det skapar både en snabbare utvecklingsprocess och en utvecklad och breddad leverantörsmarknad, säger Erika Hedgren på Inköp och logistik.

Elvägar var Trafikverkets första förkommersiella upphandling. Upphandlingsformen omfattar det av Trafikverket efterfrågade resultatet ur forskningen/utvecklingen. Många tror att vi har köpt en elväg, det har vi inte. Vi har köpt kunskap om hur en sådan kan fungera. Finner vi därefter att till exempel elväg ska köpas in, sker detta i en ny upphandling.

Nya friskluftventiler löser bullerproblematik

Ett annat exempel är friskluftventiler med hög ljudreduktion. Trafikverket ansvarar för att bullernivåerna inte är för höga i bostäder nära våra vägar och järnvägar. Ofta behöver vi göra bullerskyddsåtgärder i äldre hus med friskluftventiler i vägg. Fram till nu har det varit svårt att uppnå både god ventilation och tillräcklig ljuddämpning, särskilt i tunna väggar.

Katrin Olofsson

– Traditionellt har vi bara bytt fönster, men det har visat sig otillräckligt i många fall, berättar Katrin Olofsson, projektledare på Investering. Ventiler, väggar och snedtak bidrar också till ljudnivån inomhus. De sista två finns det metoder för att åtgärda, men friskluftventilerna på marknaden klarar inte riktvärdena för ljud inomhus i de mest utsatta miljöerna. Det konstaterade Trafikverket 2016 genom en internationell marknadsundersökning.

Via en förkommersiell upphandling ville vi få svar på om det gick att utveckla och stimulera marknaden till lösningar. Vi tog fram en kravlista på funktion och bjöd in företag. Ordinarie leverantörer var inte intresserade, men en för Trafikverket ny leverantör, HIAK, kontrakterades och har utvecklat en helt ny, patentsökt teknik som nu har provats på RISE med positiva resultat för ljudreduktion och luftflöde.

– Nu när tekniken klarar högre ljudreduktion kan vi projektera för och ställa högre krav i våra upphandlingar av bullerskyddsåtgärder, säger Katrin Olofsson. Förhoppningsvis följer fler leverantörer efter och kommer med alternativ till HIAKs lösning. Vi har signalerat att denna utveckling behövs för att kunna leverera till projekt upphandlade av Trafikverket i framtiden.

Testar inspektion av bärlinor

En annan typ av innovationsupphandling utmynnar i avtal om delfinansiering av tester. Exemplet kommer från Pontus Gruhs på Strategisk utveckling, som försöker få koll på de så kallade bärlinorna – den tråd som håller upp kontaktledningen på järnväg.

Pontus Gruhs

– Inom regeringens satsning "Nästa generations resor och transporter" fick jag hand om de lite bortglömda bärlinorna. En internationell benchmark visade att inget land mäter bärlinor för att se om de är slitna, utan de byts när okulära kontroller upptäcker brister eller när de går sönder – vilket orsakar akut underhåll.

Kontaktledningar mäts med en uppåtriktad kamera, men bärlinan sitter ovanför kontakttråden och kan inte nås med samma metod. Därför initierade Trafikverket en tidig dialog och bjöd in till samtal med marknaden. Vitt skilda förslag kom in, även från utanför järnvägsbranschen.

– Två företag erbjöd intressanta tekniker och får nu demonstrera dessa, säger Pontus Gruhs. Trafikverket står för delar av testerna bland annat genom att hänga upp en defekt bärlina på tre kilometer av Dalabanan för att se om metoderna upptäcker dem. Den ena är drönarbaserad, den andra nyttjar mättåg med extra teknik. Demonstrationen sker under oktober.

– I nästa steg hoppas vi gå ut med en konventionell mätupphandling, där den som kan mäta med en viss periodicitet och minst en viss träffsäkerhet till lägsta kostnad får kontraktet. Det kan bli flera kontrakt i landet – kanske passar drönare bättre just i Stockholm, till exempel, förklarar Pontus.

Hade vi inte fått in en enda färdig eller nästan färdig lösning skulle vi kunnat utveckla ett innovationspartnerskap. Då hade vi gått in med en del pengar i utvecklingsskedet. Sådana partnerskap är egentligen inget nytt, utan en form av förhandlat förfarande där man möter marknaden med ett behov man kanske inte kan precisera.

Belysning ger stor besparing

Vårt sista exempel är en "vanlig" upphandling. Likväl faller den under innovationsupphandlingsbegreppet, då Trafikverket efterlyste något som inte hade använts i vår anläggning tidigare – belysningsarmaturer med LED-lampor för bangårdar. Philips var de enda som uppfyllde alla skall-krav.

Bertil Westerström

– Vi skrev kontrakt 2016 som nu avropas för fullt, säger Bertil Westerström, kvalificerad inköpare. Leverantörerna fick göra digitala belysningsscheman som visade exakt hur ljuset skulle flöda. Däremot behövdes inga tester efter det, och utvecklingen har de gjort själva.

Armaturen är unik för Trafikverket. Ljuskällan måste falla så att det inte blir skuggor och ska lysa upp mellan stolparna. Allt är uträknat för monteringshöjden; 12 meter upp i brygga eller stolpar. Det finns två typer beroende på var på bangården de ska sitta. Efter semestern kommer en mer prefabricerad variant, med bland annat monterad kontakt. Livslängden beräknas till 60 000 timmar.

– De är något dyrare i inköp, men om vi hade dem på alla våra bangårdar skulle vi spara 50–60 miljoner kronor per år i enbart energibesparing, betonar Bertil. Nu är det dessa som gäller vid större bangårdsunderhåll. Störst hittills är Ånge, där vi monterat 800. Vi räknar med 1000–1500 per år.

 

Fakta

Innovationsupphandlingar har sin grund i den Nationella upphandlingsstrategin, som är ett styrande måldokument från regeringen till statliga upphandlande myndigheter. Trafikverket har därutöver ett särskilt regeringsuppdrag, där vi årligen ska rapportera hur vi skapar förutsättningar för ökad produktivitet och innovation på anläggningsmarknaden och vilka effekter vårt arbete får. Upphandlingslagstiftningen utgör inga formella hinder, utan snarare möjligheter.

– Nyckeln är ett väl genomtänkt förberedelsearbete med marknadsdialoger och behovsanalyser samt användandet av olika metoder för innovationsupphandling, säger Erika Hedgren. Så kan vi nyttja beställarrollen för att initiera, introducera och införa nya lösningar som ger oss ökat värde för skattepengarna, som exempelvis bättre lösningar för våra kunder, hållbart byggande, tillgänglighet, miljöeffekter med mera.