Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rapportframsida och bilar på väg

Fotomontage

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny aktionsplan för säker vägtrafik

För att nå trafiksäkerhetens etappmål för vägtrafiken till år 2020 krävs snabba insatser inom säker hastighet, säker cykel och nykter trafik. Dessa områden förväntas prioriteras i den nya aktionsplanen för Nollvisionen som tas fram under 2018.

Trafikverket har uppdraget att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken. I uppdraget ingår att ta fram en aktionsplan för säker vägtrafik för åren 2019-2022. Det blir den första konkreta handlingsplanen som berörda aktörer tar fram sedan Nollvisionen beslutades 1997, och fokus är på säker hastighet, säker cykling och nykter trafik.

− Vi har sett att 15 liv kan räddas per år om vi sänker medelhastigheten med 1 km/tim. Om alla använde cykelhjälm skulle antalet omkomna cyklister minska med 25 procent och en hög andel av singelolyckorna är alkohol eller drogrelaterade. Det är några exempel på viktiga frågor som behöver hanteras i den aktionsplan vi tar fram, säger Marie Hagberg, avdelningschef på Trafikverket.

Säkra hastigheter är det viktigaste

För att uppnå en säker hastighet justerar Trafikverket hastighetsgränserna inom det statliga vägnätet, både genom höjningar till 100 km/tim på vägar som mittsepareras, och genom sänkningar på andra vägar med låg säkerhetsstandard.
Dessutom ökas antalet trafiksäkerhetskameror, i samarbete med Polisen, och fler samarbeten sker med berörda aktörer för att öka hastighetsefterlevnaden inom yrkestrafiken.

− Fram till år 2020 planerar Trafikverket och Polisen att årligen skapa 250 nya stationer med kameror samtidigt som vi inleder en dialog med de största upphandlarna i landet för att yrkestrafiken bättre ska hålla gällande hastighetsgränser, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Säkrare cykelbanor

Samtidigt krävs snabba insatser för att öka cyklisternas säkerhet. För Trafikverkets del handlar det om säkrare cykelpassager och cykelvägar inom statligt vägnät, bättre drift och underhåll av cykelvägar och ett aktivt arbete för att öka den frivilliga användningen av cykelhjälm. Även kommunerna har en väldigt viktig roll att spela vad gäller cyklisters säkerhet.

Aktionsplanen tas fram under 2018.