Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man med ryggsäck på perrong. Foto: Jaromir Chalabala/Mostphotos
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Operatörer kan begära ny ersättning vid förseningar

Den 1 juli 2018 träder en ny järnvägstrafiklag i kraft. Den innebär att transportören kan begära ersättning för förseningskostnader (så kallad regress) i de fall förseningen orsakats av Trafikverket eller annan infrastrukturförvaltare.

Järnvägsföretag och trafikorganisatörer betalar redan idag ut resegarantier till resenärer och transportköpare vid förseningar. Det nya är att operatörerna kan begära ersättning för sådana kostnader, plus egna merkostnader, när det är vi som har orsakat förseningen.

– Sverige är först i Europa med att göra denna ändring i lagen, som innebär ett väldigt snabbt införande av en ny förordning, berättar Linda Thulin, uppdragsledare på Trafikverket.

Kompletterar kvalitetsavgifter

Bakgrunden är en förändring i tågpassagerarförordningen som ska stärka resenärernas rättigheter på tåg i Europa – inte bara mellan länderna, utan även nationellt. Den nya ersättningen är ett komplement till kvalitetsavgifterna, som inte har gett tillräcklig styrning.

– Kvalitetsavgifterna är en schablon, förklarar Linda. Vid till exempel växelfel är det vi som ansvarar och får betala en kvalitetsavgift. Är det dörrfel, får operatören betala. Den nya ersättningen är däremot riktad mot infrastrukturförvaltaren och baseras på kravställning från operatören, som i sin tur behövt ersätta resenär eller godstransportköpare.

Bägge ersättningarna kommer att finnas parallellt, men det går inte att bli dubbelt kompenserad.

Riggar särskild organisation

Sammantaget kan det handla om stora summor. Enligt trafikföretagen rör det sig om cirka 100 000 ärenden per år. Kvalitetsbristkostnaderna totalt (kvalitetsavgifter och regress) väntas år 2019 uppgå till omkring 300 miljoner kronor.

– Vår interna utredning visar att vi behöver en särskild organisation för att hantera kraven som kommer in. Till att börja med rekryteras sju personer, fem av dem kommer att sköta administrationen och två håller i utredningar, med stöd från våra jurister.

Andra delar förstärks också och på sikt kan det totalt handla om 30 nya tjänster.

Det finns även ett gemensamt branschuppdrag om att tolka den nya lagen tillsammans. Bland annat ska man se över affärsreglerna en gång om året.

Linda Thulin
Linda Thulin

– Vi ska dela med oss av konkreta fall och erfarenheter för att hitta gemensamma tillämpningar, säger Linda Thulin. Här finns en del utmaningar – när det gäller kvalitetsavgifterna har vi koll på våra egna data, men nu behöver vi få in sådant som andra parter har uppgifter om.

När en entreprenör orsakar en avvikelse säkerställer vi idag inte i tillräcklig utsträckning att vi får fakta om varför den uppstod. Vi tar heller inte alltid ut de viten vi har rätt till. Ibland görs det upp i godo och döljs i andra kostnader, men framöver blir det avgörande att redovisa på rätt ställe, även mellan våra egna verksamhetsområden.

En annan utmaning är att operatörerna på godssidan av konkurrensskäl inte vill dela med sig av sina avtal. Men det måste de göra om de vill ha ersättning, åtminstone delar som kan verifiera och styrka deras kostnader. Persontrafiken är öppnare, särskilt kollektivtrafikmyndigheterna.

– Sammantaget måste vi göra vad vi kan för att förhindra avvikelser, till exempel planera banarbeten med god framförhållning. Här har vi kommit en bit genom stärkt branschsamverkan och vår genomförandeplan, men vi kan bli ännu bättre, avslutar Linda Thulin.