Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så ska Trafikverket nå klimatneutralitet till 2045

Företaget Abetong minskade materialet i sina sliprar och fick leverantören att gå över till grön el. Det är bara ett exempel på hur Trafikverkets klimatkrav gett resultat.

Trafikverkets mål är att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045.

– Trafikverket ska minska klimatpåverkan från byggande och underhåll i infrastrukturen med 15 procent till år 2020, 30 procent till 2030 och vara klimatneutral senast 2045, säger Håkan Johansson, nationell samordnare klimatfrågor på Trafikverket.

För att nå dit behöver man ställa krav på leverantörerna. Därför tog Trafikverket för tre år sedan fram en klimatkalkyl och året efter även klimatkrav.

– Vi har tidigare ställt krav i enskilda projekt, men det som var nytt 2016 var att vi började ställa gemensamma krav för hela Trafikverket, säger Håkan Johansson.

Leverantörer gör skillnad

Rickard BolmsvikNyligen samlades branschen i en resultatkonferens. Där föreläste bland andra Rikard Bolmsvik, ansvarig för teknik- och utveckling, division anläggning på Abetong. Företaget levererar järnvägsslipers till Trafikverket och har gjort så stora klimatförbättringar att det redan står klart att de nått bonus.

– Tidigare hade vi mer cement i våra slipers för att underlätta produktionen. Nu har produktionen miljöoptimerats så att vi inte behöver använda onödigt mycket cement. Vi har vi tagit bort onödiga säkerhetsmarginaler, förklarar han.

Med en större andel cement härdar slipern fortare men det ger också större klimatpåverkan. Därför är en lägre koncentration cement bra ur miljösynpunkt. Leverantören blev också hjälpt av ett förändrat krav från Trafikverkets sida.

– Tidigare skulle alla slipers klara 35 ton axellast men man insåg att det bara var på Malmbanan som det behövdes.

Klimatförbättringar ger bonus

När Trafikverket sänkte kraven till 25 tons axellast kunde Abetong minska volymen med 20 procent och på så vis använda mindre material.

Eftersom det fanns en chans att erhålla bonus med en god klimatprofil så ville Abetong göra mer. På varje sliper finns befästningskomponenter som används när den sätts fast i rälen. För att minska klimatpåverkan ytterligare ville Abetong att leverantören av dessa också skulle göra något för att minska klimatavtrycket.

– En enkel sak för dem att göra var att gå över till grön el. På så vis blev det lättare för oss att klara klimatkraven för leveransen av slipers, säger Rikard Bolmsvik.

Klimatkalkyler ska göras

Trafikverket ställer nu krav på att klimatkalkyler ska göras i alla investeringsprojekt med en totalkostnad på över 50 miljoner kronor. Klimatkraven gäller samma projekt, samt för järnvägsmateriel som upphandlas.

– Klimatkalkylen togs fram för att alla skulle räkna på samma sätt och en förutsättning för klimatkraven. Det infördes för att nå klimatmålen och för att branschen ska möta ett och samma trafikverk, säger Håkan Johansson.

När ett projekt är klart ska entreprenören redovisa om de levt upp till kraven. Om entreprenören uppnått bättre resultat och gjort mer än vad som krävts får de bonus, det vill säga mer betalt.

– Utan bonus finns det risk att leverantörerna inte gör mer än att uppnå kraven och hade vi ställt högre krav från början hade vi kanske fått färre anbudsgivare. Men vi vill ju att många ska lämna anbud, säger Håkan Johansson.