Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sjöfartens forskningsdag samlar många aktörer

För första gången arrangerar Trafikverket en dag om forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Samtidigt lanseras en forskningssatsning på 100 miljoner kronor för att få sjöfarten hållbar.

Runt 80 personer från akademi, offentlighet, näringsliv och branschorganisationer samlas för att diskutera forskning om sjöfart den 1 juni.

Emil Fastén som leder Trafikverkets arbete redogör för de områden som är prioriterade inom sjöfartsforskningen; klimat och miljö, digitalisering, sjösäkerhet och social hållbarhet och infrastruktur. Emil får också möjlighet att i många pauser berätta om den nya upphandling som Trafikverket startat, och som ska vara klar i slutet av året.

- Det saknas en långsiktig finansiering av forskning om hållbar sjöfart, som kan bedrivas gemensamt av akademi, industri och offentlig sektor, konstaterar Emil. Detta vill vi åtgärda.

Han förtydligar också att det program som är på väg att upphandlas tar sikte på alla de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Andreas Remmer som är vice VD på Viking Line beskriver i sin presentation hur företaget sedan 80-talet har arbetat med hållbarhet. Från olika former av återvinning, till dykare som borstar fartygsbotten, och till att företaget tar om hand allt smutsigt svart- och gråvatten från toaletter och handfat. Användning av ny teknik har gått som en röd tråd genom arbetet. Från 80/90-talets möjligheter med havsvatten som kyler ventilationsluft, till lanseringen av Viking Grace, världens första stora passagerarfartyg som drivs med flytande naturgas.

Andreas Remmer, Viking Line

- Vi försöker hela tiden följa den tekniska utvecklingen, kika runt hörnet och se vart världen är på väg när vi investerar i framtiden, säger Andreas. Vi planerar och bygger våra egna fartyg – det är tunga investeringar, som ska hålla 25-30 år.

Nästa steg är för Viking Line är att bygga ett nytt fartyg, med planerad trafikstart år 2021, som blir en hybrid som drivs med flytande naturgas och en nygammal teknik med rotorsegel. Grundtanken är att en elmotor sätter igång ett snurrande rotorsegel, varvid ett undertryck skapas ungefär som vid en flygplansvinge och driver fartyget framåt.

EU-perspektivet representeras av Susanne Lindahl, som är policyhandläggare för EU-kommissionens generaldirektoratet för trafik och transport, DG MOVE. Hon berättar om det senaste från EU:s sjöfartspolitik och forskning, där det också finns ett starkt fokus på digitalisering. Hon drar hur forskning och lagstiftning hänger ihop på europeisk nivå.

- Det finns intressanta projekt, verktyg och möjligheter som svenska aktörer borde utnyttja och ta del av, uppmanar Susanne.

Susanne Lindahl, DG MOVE

Under dagen presenteras också ett antal konkreta forskningsprojekt, som pågår i Sverige. Green pilot är ett projekt som testar mindre fartyg som körs på metanol. Reskill behandlar sambandet mellan människa och automation. Projekt om fartygsdynamik och styrmedel redovisas också.

Trafikverket ansvarar för planering av infrastruktur för alla trafikslag. Dessutom finansierar myndigheten sedan 2013 forskning och innovation inom sjöfartsområdet.

Trafikverkets satsningar på forskning och innovation inom transportområdet är tematiskt uppdelade på sju portföljer, där sjöfart är en. Den så kallade sjöfartsportföljen är för närvarande den största statligt finansierade satsningen på forskning och innovation inom sjöfartsområdet i Sverige. Den omsluter knappt 60 miljoner kronor per år.