Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiksäkerhetskameror i vägtunnlar ska rädda liv

Nu finns trafiksäkerhetskameror för vägtunnlar i Sverige. Under sommaren tas kameror i drift i fyra större tunnlar i Stockholm och Göteborg. Målet är att få bilisterna att hålla hastighetsgränsen för att rädda liv.

Hastigheten är den faktor som spelar störst roll för hur allvarlig en trafikolycka blir. I vägtunnlar är hastigheterna ofta höga och en olycka kan få allvarliga följder eftersom tunnlar är slutna och har begränsade utrymningsvägar, samtidigt som det är svårare för utryckningsfordon att komma fram.

Tillsammans med Polisen etablerar Trafikverket nu trafiksäkerhetskameror i fyra stora vägtunnlar: Gnistängstunneln och Lundbytunneln i Göteborg, och Norra och Södra länken i Stockholm. I Lundbytunneln ersätter vi de befintliga kamerorna med nya.

– Vi börjar med att sätta upp kameror i de tunnlar där risken för olyckor bedöms vara störst, säger Eva Lundberg, nationell samordnare på Trafikverket.

Skyltar uppmärksammar trafikanterna på kamerorna

Syftet med trafiksäkerhetskameror är inte att bötfälla fortkörare, utan att få trafikanterna att hålla hastighetsgränsen för att rädda liv. Väl synligt vid infarten till aktuella tunnlar finns hastighetsskylt, kameraskylt och en tavla som talar om hur lång vägsträcka som har kameror.

– Inne i själva tunneln syns inte kamerorna på samma sätt som på en vanlig väg. De är inbyggda i taket för att inte bli nedsmutsade i tunnelmiljön, säger Eva Lundberg.

Kamerorna tas i drift under sommaren 2018

De nya kamerorna har utvecklats av Trafikverket och Polisen tillsammans. Det som skiljer dem från vanliga trafiksäkerhetskameror är framförallt att de har ett yttre skydd för att klara den tuffa tunnelmiljön.

Monteringen i de fyra tunnlarna ska vara klar under vecka 24 och kamerorna tas i drift under sommaren 2018.

Fakta om trafiksäkerhetskameror

  • De cirka 1 600 trafiksäkerhetskameror som fanns vid utgången av 2017 sparar cirka 20 liv per år.
  • Kamerorna placeras synligt och är väl skyltade. I tunnel finns skyltarna vid tunnelmynningen och kamerorna är inbyggda i taket.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året