Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tyngre transporter tillåts på delar av vägnätet från i sommar

Nu införs den nya bärighetsklassen BK4 i Sverige. Från och med 1 juli blir det då tillåtet att köra 74-tons lastbilar på cirka 1200 mil väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet.

Efter att regeringen i februari i år beslutade om ändringar i trafikförordningen kan Trafikverket från och med i sommar upplåta ett vägnät för tunga transporter, med en maxvikt på 74 ton.

– Alla som kör tungt gods har nytta av det här vägnätet, exempelvis skogsnäringen, gruvindustrin och anläggningsbranschen, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket.

Syftet med den nya bärighetsklassen, BK4, är att effektivisera godstransporterna, bidra till klimatmålen och stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

– Eftersom man kan köra tyngre lastbilar krävs det färre fordon för att transportera samma mängd gods och därmed blir det miljömässiga och transportekonomiska vinster. På sikt blir det även en kapacitetsvinst på grund av det blir färre lastbilar då befintlig infrastruktur utnyttjas effektivare, säger Kenneth Natanaelsson.

Den nya bärighetsklassen gäller från och med den 1 juli i år. Vägarna som i det här första skedet upplåts för BK4 är utspridda över hela Sverige.

Trafikverkets långsiktiga mål är att upplåta större delen av BK1-vägnätet för BK4 men för att vägar och broar ska klara belastningen krävs vissa förstärkningsarbeten. Bland annat behöver cirka 850 broar förstärkas. Enligt Nationell plan 2018-2029 ska bärighetssatsningen bidra till att 70–80 procent av de viktigaste vägarna för tung trafik upplåts för BK4 före 2030.

Under de närmaste åren bedöms några hundratal fordon som är anpassade till BK4 trafikera det allmänna vägnätet.

– Fordonen skiljer sig från andra lastbilar genom att de har fler axlar som den ökade totalvikten kan fördelas på och därmed ökas inte axeltrycket, dessutom krävs det dubbelmontage för att köra på dessa vägar vilket tillsammans bidrar till att minska slitaget, säger Natanaelsson.