Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Serny Pernebjer

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Högre växel i cykelplaneringen

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.

– Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare, säger Rami Yones, ordförande för Nationella cykelrådet.

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik, medan cykeltrafiken nu följs upp för tredje gången.

Det nationella cykelbokslutet för 2017 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. En vanlig dag cyklar 800 000 personer sju kilometer var, och på ett år cyklas det i snitt 250 mil. I hela landet finns i dag drygt 2 200 mil cykelväg. Ett 60-tal kommuner har numera en cykelplan, och motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15.

– Engagemanget för cykling ökar. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna  och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt, säger Rami Yones.

Det pågår en mängd olika arbeten på lokal, regional och nationell nivå. En ny klimatsmart stadsdel Ulleråker i Uppsala kommun siktar på att nå 80 procent resor till fots, cykel eller kollektivtrafik. I Gävleborg finns projektet ”Vintercyklisten” och i Skåne visar en undersökning att nästan hälften av alla skåningar skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter. Det  bedrivs flera samverkansforum på nationell nivå för att underlätta för en ökad och säker cykling.

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är  ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet, och är ett led i den nationella cykelstrategin. 

Medlemmar i cykelrådet är:  Boverket, Cykelfrämjandet, Linköping kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, SKL, Svensk cykling, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI.

I den nationella cykelstrategin ingår fem stora insatsområden i det fortsatta arbetet:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen
  • Öka fokus på grupper av cyklister
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur
  • Främja en säker cykeltrafik
  • Utveckla statistik och forskning